Thông tin đề

Thi online: Luyện tập phương pháp giải bài tập về quy luật phân li - Phần 1
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 182525 - Đặng Văn Sơn 97 9.75 39 11:25 17/03/2019 4221
2 foto 227526 - nguyenthuhan 89 9.25 37 11:26 15/06/2019 3670
3 foto 75062 - Kim Thanh 82 8.75 35 09:17 10/03/2019 7095
4 foto 215126 - quocviet2k 82 8.75 35 06:47 20/04/2019 2221
5 foto 225661 - Ngô Đức Thắng 76 8.5 34 09:02 16/05/2019 2692
6 foto 215127 - Nguyenminhnga 75 8.25 33 09:10 24/03/2019 1196
7 foto 203855 - Vithihue 75 8.25 33 11:21 12/06/2019 1682
8 foto 214771 - Thùy Trang 71 8 32 11:05 23/04/2019 2280
9 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 62 7.5 30 05:06 24/05/2019 3267
10 foto 201678 - Hoangnhunguyen 61 7.25 29 10:25 09/02/2019 7621