Thông tin đề

Thi online: Luyện tập phương pháp giải bài tập về quy luật phân li - Phần 1
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201678 - Hoangnhunguyen 61 7.25 29 10:25 09/02/2019 2827
2 foto 185507 - lethinhuquynh 14 2.5 10 09:16 11/02/2019 1604