Thông tin đề

Thi online: Luyện tập phương pháp giải bài tập về quy luật phân li - Phần 2
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
27/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 182525 - Đặng Văn Sơn 109 10 50 10:13 15/03/2019 4221
2 foto 227526 - nguyenthuhan 109 10 50 12:26 16/06/2019 3670
3 foto 75062 - Kim Thanh 93 9 45 05:27 11/03/2019 7095
4 foto 203042 - quyennnnnnnnnnnn 82 8.4 42 07:53 02/05/2019 2000
5 foto 215126 - quocviet2k 63 6.6 33 04:54 20/04/2019 2221
6 foto 201678 - Hoangnhunguyen 47 6.2 31 11:23 13/02/2019 7621
7 foto 217790 - giaptuyenbg 32 5.2 26 05:55 18/04/2019 4339
8 foto 211157 - yennguyen01 27 4.8 24 10:38 18/03/2019 3648
9 foto 204908 - nguyenthuydieuu 39 4.6 23 03:10 18/03/2019 1053
10 foto 203855 - Vithihue 38 4 20 04:33 13/06/2019 1682