Thông tin đề

Thi online: Luyện tập về quy luật phân li độc lập
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 pm
28/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 182525 - Đặng Văn Sơn 77 9.75 39 05:10 17/03/2019 4221
2 foto 201678 - Hoangnhunguyen 71 9.25 37 04:05 13/02/2019 7621
3 foto 227526 - nguyenthuhan 71 9.25 37 01:46 16/06/2019 3670
4 foto 75062 - Kim Thanh 65 8.75 35 11:26 11/03/2019 7095
5 foto 209110 - xuanhuyen2809 65 8.75 35 06:23 11/04/2019 1906
6 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 65 8.75 35 04:40 28/04/2019 5766
7 foto 225661 - Ngô Đức Thắng 62 8.5 34 07:59 17/05/2019 2692
8 foto 202457 - Khoahalong291120002 59 8 32 12:24 11/03/2019 1841
9 foto 214771 - Thùy Trang 56 8 32 11:01 25/04/2019 2280
10 foto 212465 - ducuongcsl 53 7.75 31 10:44 16/05/2019 3792