Thông tin đề

Thi online: Phương pháp giải bài tập về Quy luật phân li độc lâp - Phần 1
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
29/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75062 - Kim Thanh 100 9.75 39 11:06 12/03/2019 7095
2 foto 225661 - Ngô Đức Thắng 89 9 36 10:07 18/05/2019 2692
3 foto 214771 - Thùy Trang 86 8.75 35 11:26 28/04/2019 2280
4 foto 211635 - leminhtrung123 70 7.75 31 10:41 23/03/2019 1233
5 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 68 7.5 30 07:39 06/05/2019 3575
6 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 68 7.5 30 04:22 30/05/2019 3267
7 foto 212465 - ducuongcsl 65 6.75 27 08:52 17/05/2019 3792
8 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 60 6.25 25 09:01 28/04/2019 5766
9 foto 185507 - lethinhuquynh 47 6 24 12:19 17/02/2019 1888
10 foto 209110 - xuanhuyen2809 54 5.5 22 05:04 12/04/2019 1906