Thông tin đề

Thi online: Phương pháp giải bài tập về Quy luật phân li độc lâp - Phần 2
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 pm
30/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 225661 - Ngô Đức Thắng 117 9.75 39 12:57 19/05/2019 2692
2 foto 75062 - Kim Thanh 116 9.75 39 12:00 12/03/2019 7095
3 foto 215126 - quocviet2k 110 9.25 37 10:40 21/04/2019 2221
4 foto 214771 - Thùy Trang 109 9.25 37 10:53 30/04/2019 2280
5 foto 201678 - Hoangnhunguyen 70 7 28 09:45 18/02/2019 7621
6 foto 185507 - lethinhuquynh 42 5 20 05:00 20/02/2019 1888
7 foto 202457 - Khoahalong291120002 40 3.25 13 12:05 13/03/2019 1841
8 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 29 2.75 11 04:09 31/05/2019 3267
9 foto 218959 - vutiep01 5 0.5 2 12:29 19/04/2019 1110
10 foto 162754 - Lương Kim Ngọc 3 0.25 1 12:28 03/06/2019 2721