Thông tin đề

Thi online: Phương pháp giải bài tập về Quy luật phân li độc lâp - Phần 3
Lớp

12

Số câu

41 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 pm
31/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 215126 - quocviet2k 104 9.51 39 04:36 21/04/2019 2221
2 foto 225661 - Ngô Đức Thắng 102 9.51 39 01:09 20/05/2019 2692
3 foto 75062 - Kim Thanh 98 9.27 38 04:49 12/03/2019 7198
4 foto 201678 - Hoangnhunguyen 49 6.1 25 05:25 21/02/2019 7711
5 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 61 5.85 24 11:53 03/05/2019 5766
6 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 36 5.12 21 06:23 01/06/2019 7373
7 foto 202457 - Khoahalong291120002 42 4.15 17 09:42 13/03/2019 1864
8 foto 185507 - lethinhuquynh 39 4.15 17 09:29 27/02/2019 1888
9 foto 219980 - pctm58 26 2.93 12 10:38 10/05/2019 2272
10 foto 217790 - giaptuyenbg 4 2.93 12 10:27 19/04/2019 4363