Thông tin đề

Thi online: Luyện tập về tương tác gen - Tương tác bổ sung
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 60 10 30 11:17 08/05/2019 3575
2 foto 225661 - Ngô Đức Thắng 60 10 30 11:07 22/05/2019 2692
3 foto 75062 - Kim Thanh 57 9.67 29 04:32 13/03/2019 7095
4 foto 215126 - quocviet2k 57 9.67 29 11:35 23/04/2019 2221
5 foto 201678 - Hoangnhunguyen 54 9.33 28 04:31 24/02/2019 7621
6 foto 209296 - 0905538156 54 9.33 28 01:37 18/05/2019 1142
7 foto 227526 - nguyenthuhan 54 9.33 28 03:45 16/06/2019 3670
8 foto 202457 - Khoahalong291120002 48 8.67 26 05:50 18/03/2019 1841
9 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 44 7.67 23 10:25 06/05/2019 5766
10 foto 217790 - giaptuyenbg 12 4.67 14 06:36 20/04/2019 4339