Thông tin đề

Thi online: Luyện tập về tương tác cộng gộp
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75062 - Kim Thanh 72 10 30 11:16 16/03/2019 7095
2 foto 227526 - nguyenthuhan 72 10 30 04:54 16/06/2019 3670
3 foto 225661 - Ngô Đức Thắng 69 9.67 29 10:42 24/05/2019 2692
4 foto 215126 - quocviet2k 68 9.67 29 10:35 24/04/2019 2221
5 foto 201678 - Hoangnhunguyen 49 7.67 23 04:50 02/03/2019 7621
6 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 43 7 21 05:46 18/06/2019 3267
7 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 41 6.33 19 09:12 13/05/2019 5766
8 foto 212465 - ducuongcsl 12 4.33 13 03:38 22/05/2019 3792
9 foto 226875 - Hector Zumper 26 4 12 03:32 22/05/2019 1178
10 foto 217790 - giaptuyenbg 8 4 12 10:54 22/04/2019 4339