Thông tin đề

Thi online: Luyện tập phương pháp giải bài tập về di truyền liên kết với giới tính
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 pm
10/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75062 - Kim Thanh 61 8.67 26 10:19 19/03/2019 7095
2 foto 227526 - nguyenthuhan 61 8.67 26 01:48 17/06/2019 3670
3 foto 215126 - quocviet2k 59 8.67 26 05:08 27/04/2019 2221
4 foto 201678 - Hoangnhunguyen 56 8.33 25 03:54 01/03/2019 7621
5 foto 214771 - Thùy Trang 56 8.33 25 11:48 05/05/2019 2280
6 foto 208378 - huongdiem 55 8 24 05:27 03/05/2019 1713
7 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 13 4.33 13 04:59 20/06/2019 3267
8 foto 218959 - vutiep01 17 3.33 10 08:37 27/04/2019 1110
9 foto 202457 - Khoahalong291120002 8 1.33 4 09:44 23/03/2019 1841
10 foto 199986 - Thái Thị Diệu Quý 5 0.67 2 10:08 06/04/2019 1603