Thông tin đề

Thi online: Luyện tập về cấu trúc di tryền của quần thể tự phối
Lớp

12

Số câu

34 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 227526 - nguyenthuhan 65 9.12 31 09:28 18/06/2019 4425
2 foto 225661 - Ngô Đức Thắng 63 8.82 30 11:30 01/06/2019 2692
3 foto 213919 - nguyenthuhong 51 7.65 26 09:24 02/05/2019 1171
4 foto 162754 - Lương Kim Ngọc 51 7.65 26 09:55 19/06/2019 2721
5 foto 211635 - leminhtrung123 50 7.65 26 07:39 28/03/2019 1233
6 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 50 7.65 26 09:32 24/05/2019 5766
7 foto 201678 - Hoangnhunguyen 46 7.35 25 04:01 17/03/2019 7711
8 foto 211157 - yennguyen01 42 6.76 23 09:37 03/04/2019 3648
9 foto 208378 - huongdiem 36 6.18 21 02:33 27/04/2019 1713
10 foto 202457 - Khoahalong291120002 37 5.59 19 04:09 03/04/2019 1864