Thông tin đề

THI ONLINE: Chọn giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
Lớp

12

Số câu

38 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
23/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 196182 - Trang 76 10 38 10:09 03/03/2019 1708
2 foto 201678 - Hoangnhunguyen 73 9.74 37 11:02 22/03/2019 7621
3 foto 139408 - Lan Anh Trần 73 9.74 37 06:29 03/06/2019 4282
4 foto 227526 - nguyenthuhan 67 9.21 35 03:37 19/06/2019 3300
5 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 58 8.42 32 10:02 27/05/2019 5766
6 foto 219980 - pctm58 53 7.63 29 04:21 18/05/2019 2272
7 foto 211157 - yennguyen01 46 7.37 28 04:07 08/04/2019 3648
8 foto 204801 - tuyen0606 43 7.11 27 06:05 06/04/2019 1220
9 foto 217790 - giaptuyenbg 37 6.58 25 10:50 04/05/2019 4339
10 foto 208378 - huongdiem 25 5.53 21 03:32 27/04/2019 1713