Thông tin đề

Đề 2: Luyện tập về quần thể sinh vật - Phần 1
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 192705 - Nguyễn Diễm Trinh 47 10 20 11:08 26/05/2019 2701
2 foto 225661 - Ngô Đức Thắng 47 10 20 11:32 05/06/2019 2692
3 foto 201678 - Hoangnhunguyen 37 9 18 02:57 27/03/2019 7564
4 foto 100907 - Dang Niê 37 9 18 07:08 03/06/2019 3909
5 foto 203249 - Thùy Linh 36 8.5 17 03:05 23/04/2019 1194
6 foto 139408 - Lan Anh Trần 34 8.5 17 07:22 04/06/2019 3895
7 foto 225268 - Lê Minh Hiển 34 8.5 17 12:10 14/06/2019 1566
8 foto 203855 - Vithihue 32 8.5 17 04:37 30/05/2019 1682
9 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 31 8 16 12:22 29/05/2019 5766
10 foto 217790 - giaptuyenbg 25 7 14 11:12 06/05/2019 4284