Thông tin đề

Đề 3: Luyện tập về quần thể sinh vật - Phần 2
Lớp

12

Số câu

36 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
03/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 100907 - Dang Niê 73 9.72 35 09:06 03/06/2019 3995
2 foto 201678 - Hoangnhunguyen 59 8.61 31 08:38 28/03/2019 7621
3 foto 217790 - giaptuyenbg 54 7.78 28 02:48 06/05/2019 4339
4 foto 219980 - pctm58 49 7.5 27 10:01 22/05/2019 2272
5 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 47 7.5 27 02:48 29/05/2019 5766
6 foto 162754 - Lương Kim Ngọc 44 7.22 26 06:45 11/06/2019 2721
7 foto 201823 - NhuthanhyQN -4 2.78 10 04:41 27/05/2019 1080
8 foto 204434 - ChungVanhNga 2 0.28 1 11:04 17/05/2019 1363
9 foto 211166 - sinh2019 0 0 0 1000
10 foto 203855 - Vithihue 0 0 0 1682