Thông tin đề

Đề 4: Luyện tập về quần thể sinh vật - Phần 3
Lớp

12

Số câu

45 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 225661 - Ngô Đức Thắng 78 8.44 38 12:02 07/06/2019 2692
2 foto 139408 - Lan Anh Trần 70 8.22 37 08:31 05/06/2019 4282
3 foto 100907 - Dang Niê 64 7.78 35 09:41 03/06/2019 3995
4 foto 201678 - Hoangnhunguyen 66 7.55 34 04:55 29/03/2019 7621
5 foto 201729 - Hoangthanhhien 55 7.11 32 11:08 01/04/2019 1104
6 foto 219980 - pctm58 50 6.44 29 10:46 22/05/2019 2272
7 foto 162754 - Lương Kim Ngọc 43 6 27 12:50 11/06/2019 2670
8 foto 217790 - giaptuyenbg 35 5.56 25 04:09 06/05/2019 4339
9 foto 204434 - ChungVanhNga 2 0.22 1 11:26 17/05/2019 1363
10 foto 211166 - sinh2019 0 0 0 1000