Thông tin đề

Đề 9: Luyện tập về dòng năng lượng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
09/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 139408 - Lan Anh Trần 98 9 45 22:30 10/06/2019
00:27:16
4612
2 foto 100907 - Dang Niê 75 7.8 39 06:15 12/06/2019
00:32:06
4001
3 foto 227526 - nguyenthuhan 73 7.8 39 21:22 21/06/2019
00:20:29
4425
4 foto 192705 - Nguyễn Diễm Trinh 71 7.6 38 19:16 06/06/2019
00:40:00
2732
5 foto 162754 - Lương Kim Ngọc 61 7 35 01:34 14/06/2019
00:33:39
2721
6 foto 206365 - THANHLOI 0 0 0 16:13 10/06/2019
00:00:04
1535