Thông tin đề

Đề 9: Luyện tập về dòng năng lượng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201678 - Hoangnhunguyen 85 8.4 42 10:59 03/04/2019 7099
2 foto 211157 - yennguyen01 72 7.8 39 07:23 27/04/2019 3154
3 foto 217790 - giaptuyenbg 56 6.8 34 02:41 08/05/2019 2853