Thông tin đề

Đề 1: Luyện tập về bằng chứng tiến hóa
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 139408 - Lan Anh Trần 94 9.6 48 10:43 11/06/2019 4612
2 foto 182525 - Đặng Văn Sơn 91 9.4 47 09:58 10/04/2019 4221
3 foto 225661 - Ngô Đức Thắng 85 9 45 03:10 14/06/2019 2692
4 foto 227526 - nguyenthuhan 82 8.8 44 11:53 21/06/2019 4425
5 foto 214660 - Lê Thị Kim Thoa 79 8.6 43 08:28 15/04/2019 1648
6 foto 186597 - TràMy 73 8.2 41 02:08 21/03/2019 1785
7 foto 201678 - Hoangnhunguyen 70 8 40 10:57 04/04/2019 7711
8 foto 202287 - dungnguyenhy 70 8 40 12:35 20/06/2019 1861
9 foto 100907 - Dang Niê 67 7.8 39 08:28 14/06/2019 4001
10 foto 208378 - huongdiem 69 7.6 38 08:50 28/04/2019 1713