Thông tin đề

Bài 6. Cực trị hàm trùng phương
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213138 - Hương Đặng 30 8 16 05:56 23/04/2019 1454
2 foto 201678 - Hoangnhunguyen 28 8 16 11:21 17/01/2019 7028
3 foto 209088 - Nguyencuc 25 7.5 15 09:55 09/03/2019 1204
4 foto 211168 - Bảo Trân Nguyễn Dương 25 7.5 15 10:56 17/03/2019 1664
5 foto 212465 - ducuongcsl 25 7.5 15 03:57 20/03/2019 2757
6 foto 2975 - rhm2017 23 6.5 13 03:10 07/03/2019 5007
7 foto 207384 - Vương Nam 21 5.5 11 11:35 07/03/2019 1099
8 foto 208889 - g_111333986600296880027 0 0 0 06:57 22/02/2019 1078