Thông tin đề

Bài 1. Bảng nguyên hàm cơ bản
Lớp

12

Số câu

47 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 211168 - Bảo Trân Nguyễn Dương 119 10 47 11:33 09/04/2019 1664
2 foto 196182 - Trang 113 9.58 45 10:26 27/02/2019 1708
3 foto 201678 - Hoangnhunguyen 94 8.51 40 09:49 14/03/2019 7711
4 foto 211807 - Le Minhanh 71 7.24 34 03:22 03/05/2019 1291
5 foto 176131 - Meohangxom 72 6.81 32 06:52 03/03/2019 2746
6 foto 213138 - Hương Đặng 51 5.53 26 05:10 22/03/2019 1798
7 foto 2975 - rhm2017 39 4.68 22 05:34 19/03/2019 5662
8 foto 217790 - giaptuyenbg 36 4.26 20 05:37 17/06/2019 4363
9 foto 204801 - tuyen0606 27 4.04 19 09:26 31/03/2019 1220
10 foto 202420 - Lan Trinh 12 1.49 7 08:51 07/04/2019 1074