Thông tin đề

Bài 1. Bảng nguyên hàm cơ bản
Lớp

12

Số câu

47 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 196182 - Trang 113 9.58 45 10:26 27/02/2019 1700
2 foto 201678 - Hoangnhunguyen 94 8.51 40 09:49 14/03/2019 5609
3 foto 176131 - Meohangxom 72 6.81 32 06:52 03/03/2019 2210
4 foto 213138 - Hương Đặng 51 5.53 26 05:10 22/03/2019 1051
5 foto 2975 - rhm2017 39 4.68 22 05:34 19/03/2019 4462