Thông tin đề

Thi Online: NC-VC07. Chinh phục các bài toán có AgNO3 tham gia phản ứng (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
29/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183333 - nhatquang123 1 2 2 08:53 01/01/2019 1230
2 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 09:56 29/12/2018 1262
3 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 05:51 29/12/2018 997
4 foto 144416 - Quân Đặng Lê 0 0 0 10:48 16/01/2019 1442