Thông tin đề

Thi Online: NC-VC07. Chinh phục các bài toán có AgNO3 tham gia phản ứng (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
29/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 96229 - Công Thành Ngô 26 7 7 10:55 10/05/2019 11856
2 foto 140778 - Dương Văn Tân 18 5 5 06:12 25/01/2019 1487
3 foto 109215 - Đinh Nam Hưng 17 4 4 10:55 18/05/2019 3130
4 foto 183333 - nhatquang123 1 2 2 08:53 01/01/2019 1337
5 foto 179446 - hoxuanquang2018 1 2 2 08:12 31/01/2019 1639
6 foto 148109 - Bao Ngoc 4 1 1 12:17 01/04/2019 7532
7 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 09:56 29/12/2018 1264
8 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 05:51 29/12/2018 996
9 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 10:48 16/01/2019 1934
10 foto 191810 - Nguyễn Thanh Phương 0 0 0 10:42 12/02/2019 1042