Thông tin đề

Thi Online: NC-VC08. Chinh phục một số dạng toán khó về oxit axit - muối cacbonat (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
03/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 160017 - Lê Phú 38 10 10 03:42 05/01/2019 10275
2 foto 180621 - Nguyenkyhai6741 38 10 10 06:01 29/03/2019 1707
3 foto 96229 - Công Thành Ngô 33 9 9 04:19 12/05/2019 11856
4 foto 144307 - ronaldohiep 30 8 8 11:49 01/02/2019 3733
5 foto 216611 - quocthang2001 28 8 8 08:01 07/05/2019 1692
6 foto 66267 - bacha10 25 7 7 06:37 17/04/2019 9534
7 foto 94116 - Swifties 25 7 7 09:41 19/05/2019 7729
8 foto 211167 - ryankhoa01 25 7 7 11:36 22/05/2019 1450
9 foto 114917 - Ho Thi Thanh Thao 23 7 7 06:44 11/01/2019 4841
10 foto 126370 - hoangtubongdem 24 6 6 11:47 02/05/2019 11775