Thông tin đề

Practice: Pronunciation: /ɪə/ - /eə/
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 193568 - Nguyễn Bích Ngọc 28 8 16 07:40 17/02/2019 2496
2 foto 197092 - minhdieu24 25 7.5 15 07:38 22/01/2019 3503
3 foto 173040 - phamminhngoc 25 7.5 15 09:03 27/02/2019 4199
4 foto 196784 - Đuc Anh Nguyen 16 6 12 03:51 14/01/2019 1071
5 foto 167019 - Trình Nguyễn Đức Khánh 13 5.5 11 08:47 27/01/2019 4190
6 foto 207435 - Marryjerryman 13 5.5 11 03:01 30/03/2019 1212
7 foto 178025 - dokhanhvan1 13 5.5 11 05:34 05/05/2019 2496
8 foto 202316 - thuylinh473 1 2.5 5 11:44 17/01/2019 1219
9 foto 167962 - PHƯỢNGXTUN -5 2.5 5 08:07 14/03/2019 1556