Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.02. Sơ lược về phân tích nguyên tố
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
08/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 61 10 20 10:08 18/02/2019 6589
2 foto 212188 - Bắp Cải 61 10 20 10:30 07/03/2019 1813
3 foto 123113 - Nhâm BI 61 10 20 06:54 16/05/2019 2285
4 foto 94798 - THUY02122002 61 10 20 07:55 21/05/2019 2093
5 foto 213222 - quankg369 57 9.5 19 05:15 13/05/2019 2311
6 foto 146601 - phuongk38 53 9 18 09:30 13/03/2019 1225
7 foto 125572 - Linh Trang 48 8.5 17 08:23 11/01/2019 2551
8 foto 212208 - Phạm Quang Đạt 48 8.5 17 11:52 13/03/2019 1145
9 foto 209278 - hocchungnct 47 8.5 17 03:14 27/02/2019 2134
10 foto 204490 - Hoàng Lã Việt 44 8 16 10:04 20/05/2019 1369