Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.02. Sơ lược về phân tích nguyên tố
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
08/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 243691 - hoainga22 61 10 20 11:09 25/08/2019
00:01:35
4211
2 foto 164467 - Cow Cow 61 10 20 21:42 25/07/2019
00:02:04
5842
3 foto 78147 - Đỗ Diệu Huyền 61 10 20 22:24 05/03/2020
00:03:11
11305
4 foto 305259 - LeHieuThaoVy 61 10 20 19:00 19/06/2021
00:03:13
2250
5 foto 239035 - shy6soul 61 10 20 21:20 04/09/2019
00:03:17
1437
6 foto 314593 - Liêm Nguyễn 61 10 20 16:03 08/01/2022
00:03:19
1108
7 foto 243091 - Lê Văn Anh Tài 61 10 20 20:23 10/08/2019
00:03:22
1309
8 foto 241128 - Dương Tuấn 61 10 20 16:54 21/07/2019
00:03:28
16204
9 foto 72609 - tuonguyen 61 10 20 20:53 28/06/2019
00:03:44
2827
10 foto 243900 - Imyen0501 61 10 20 16:56 28/10/2019
00:04:57
15996