Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.02. Sơ lược về phân tích nguyên tố
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
08/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 177623 - nguyễn yên 61 10 20 09:05 03/06/2019 4313
2 foto 222571 - vmcdundun2169 61 10 20 10:01 23/06/2019 3330
3 foto 72609 - tuonguyen 61 10 20 08:53 28/06/2019 2827
4 foto 241128 - Dương Tuấn 61 10 20 04:54 21/07/2019 10443
5 foto 164467 - Cow Cow 61 10 20 09:42 25/07/2019 4265
6 foto 84513 - Thục Thi 61 10 20 10:11 10/08/2019 3441
7 foto 243091 - Lê Văn Anh Tài 61 10 20 08:23 10/08/2019 1309
8 foto 240589 - Nguyễn Hoàng Nhật 61 10 20 12:02 15/08/2019 1750
9 foto 243691 - hoainga22 61 10 20 11:09 25/08/2019 3825
10 foto 225090 - TranKhaVi 61 10 20 09:00 25/08/2019 1781