Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.02. Sơ lược về phân tích nguyên tố
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
08/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 125572 - Linh Trang 48 8.5 17 08:23 11/01/2019 2400
2 foto 207537 - dinhthanhhai 39 7 14 11:21 15/02/2019 1065