Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.02. Sơ lược về phân tích nguyên tố
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
08/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 61 10 20 10:08 18/02/2019 8750
2 foto 212188 - Bắp Cải 61 10 20 10:30 07/03/2019 2007
3 foto 123113 - Nhâm Nhâm 61 10 20 06:54 16/05/2019 5340
4 foto 94798 - ĐỖ NV1 61 10 20 07:55 21/05/2019 2710
5 foto 76739 - Vũ Ngọc Quỳnh Anh 61 10 20 10:30 31/05/2019 2482
6 foto 177623 - nguyễn yên 61 10 20 09:05 03/06/2019 4048
7 foto 222571 - Vũ Đức Dũng 61 10 20 10:01 23/06/2019 1724
8 foto 72609 - tuonguyen 61 10 20 08:53 28/06/2019 2777
9 foto 241128 - Dương Tuấn 61 10 20 04:54 21/07/2019 4166
10 foto 164467 - Cow Cow 61 10 20 09:42 25/07/2019 4162