Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.03. Phương pháp lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
09/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 309259 - Nguyễn Hoàng Long 60 10 20 17:34 24/09/2021
00:02:14
1587
2 foto 243670 - dangphuongthao 60 10 20 10:17 05/10/2019
00:02:40
2402
3 foto 209002 - Thuyduong2801 60 10 20 14:12 16/03/2020
00:03:34
1120
4 foto 76739 - Vũ Hà Linh Anh 60 10 20 09:21 02/06/2019
00:03:35
3133
5 foto 133183 - BHTV 60 10 20 13:42 06/07/2019
00:03:37
4028
6 foto 299788 - nguyenthaonguyen 60 10 20 16:00 09/06/2021
00:04:43
4723
7 foto 177623 - nguyễn yên 60 10 20 19:45 06/06/2019
00:08:58
4393
8 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 60 10 20 19:28 14/12/2019
00:18:09
16287
9 foto 307163 - lethanhtuan2k4 60 10 20 16:26 28/07/2021
00:20:23
1407
10 foto 222571 - vmcdundun2169 60 10 20 23:13 23/06/2019
00:27:48
4303