Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.03. Phương pháp lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
09/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - Lê Anh Quân 60 10 20 11:35 13/05/2019 8351
2 foto 123113 - Nhâm Nhâm 60 10 20 10:27 16/05/2019 5340
3 foto 204490 - Hoàng Lã Việt 60 10 20 02:58 21/05/2019 2348
4 foto 76739 - Vũ Ngọc Quỳnh Anh 60 10 20 09:21 02/06/2019 2482
5 foto 177623 - nguyễn yên 60 10 20 07:45 06/06/2019 4048
6 foto 166481 - Vân Nguyễn 60 10 20 03:54 08/06/2019 1630
7 foto 222571 - Vũ Đức Dũng 60 10 20 11:13 23/06/2019 1724
8 foto 133183 - BHTV 60 10 20 01:42 06/07/2019 1998
9 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 56 9.5 19 06:12 19/02/2019 8750
10 foto 209278 - hocchungnct 56 9.5 19 04:23 28/02/2019 2187