Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.03. Phương pháp lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
09/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 76739 - Vũ Hà Linh Anh 60 10 20 09:21 02/06/2019 2791
2 foto 177623 - nguyễn yên 60 10 20 07:45 06/06/2019 4313
3 foto 166481 - Vân Nguyễn 60 10 20 03:54 08/06/2019 2295
4 foto 222571 - vmcdundun2169 60 10 20 11:13 23/06/2019 3422
5 foto 133183 - BHTV 60 10 20 01:42 06/07/2019 2388
6 foto 243670 - dangphuongthao 60 10 20 10:17 05/10/2019 2402
7 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 60 10 20 07:28 14/12/2019 10437
8 foto 240652 - Ladalinh 57 9.5 19 08:06 02/10/2019 1646
9 foto 220744 - NguyenThiThuNgan 56 9.5 19 06:00 01/06/2019 2146
10 foto 227507 - Nguyễn Quang Vương 56 9.5 19 03:54 08/06/2019 1447