Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.03. Phương pháp lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
09/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - quankg369 60 10 20 11:35 13/05/2019 2311
2 foto 123113 - Nhâm BI 60 10 20 10:27 16/05/2019 2285
3 foto 204490 - Hoàng Lã Việt 60 10 20 02:58 21/05/2019 1369
4 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 56 9.5 19 06:12 19/02/2019 6589
5 foto 209278 - hocchungnct 56 9.5 19 04:23 28/02/2019 2134
6 foto 220456 - cungdodaihoc 56 9.5 19 07:09 17/04/2019 2509
7 foto 146601 - phuongk38 49 8.5 17 10:25 13/03/2019 1225
8 foto 191425 - Lê Thị Mai Sương 44 8 16 10:03 07/03/2019 1295
9 foto 218455 - duongminhnhut01 39 6.5 13 04:14 15/05/2019 1639
10 foto 207537 - dinhthanhhai 27 4.5 9 10:47 16/02/2019 1710