Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.03. Phương pháp lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:04
10/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 305259 - LeHieuThaoVy 73 10 20 13:37 09/07/2021
00:02:48
2250
2 foto 303998 - Yuki2k4 73 10 20 15:53 20/08/2021
00:22:55
3682
3 foto 306008 - Phạm Dũng 73 10 20 15:59 10/07/2021
00:28:34
2047
4 foto 278757 - Võ Thành Trung 73 10 20 10:46 16/05/2021
00:34:39
11262
5 foto 303778 - XuanBinh2k4 73 10 20 21:22 01/07/2021
00:36:47
1442
6 foto 133564 - Hải Bình 73 10 20 10:48 26/10/2019
00:38:33
1652
7 foto 305044 - mlinh1405 73 10 20 07:51 17/06/2021
00:41:21
4329
8 foto 166481 - Vân Nguyễn 73 10 20 22:13 10/06/2019
00:44:36
2372
9 foto 246683 - Dothihoa492001 70 9.5 19 23:48 13/09/2019
00:05:03
2597
10 foto 309259 - Nguyễn Hoàng Long 69 9.5 19 03:28 26/09/2021
00:02:32
1587