Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.03. Phương pháp lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:04 am
10/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 73 10 20 09:41 19/02/2019 9063
2 foto 166481 - Vân Nguyễn 73 10 20 10:13 10/06/2019 1953
3 foto 133564 - Hải Bình 73 10 20 10:48 26/10/2019 1494
4 foto 246683 - Dothihoa492001 70 9.5 19 11:48 13/09/2019 1900
5 foto 229249 - Nguyễn Thị Quỳnh 69 9.5 19 03:24 18/06/2019 1819
6 foto 191425 - Lê Thị Mai Sương 68 9.5 19 09:05 21/03/2019 1481
7 foto 220456 - cungdodaihoc 68 9.5 19 07:47 18/04/2019 5208
8 foto 213222 - Lê Anh Quân 68 9.5 19 02:30 14/05/2019 8823
9 foto 220744 - NguyenThiThuNgan 68 9.5 19 11:57 01/06/2019 2146
10 foto 177623 - nguyễn yên 68 9.5 19 10:31 10/06/2019 4262