Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.03. Phương pháp lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:04 am
10/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 73 10 20 09:41 19/02/2019 6589
2 foto 191425 - Lê Thị Mai Sương 68 9.5 19 09:05 21/03/2019 1295
3 foto 220456 - cungdodaihoc 68 9.5 19 07:47 18/04/2019 2509
4 foto 213222 - quankg369 68 9.5 19 02:30 14/05/2019 2311
5 foto 204490 - Hoàng Lã Việt 63 9 18 03:18 21/05/2019 1369
6 foto 123113 - Nhâm BI 56 8 16 11:08 16/05/2019 2285
7 foto 207537 - dinhthanhhai 16 2.5 5 05:08 17/02/2019 1710
8 foto 209278 - hocchungnct 3 0.5 1 08:53 10/03/2019 2134
9 foto 207494 - hoangngocquy2k2 0 0 0 08:45 17/02/2019 1195
10 foto 202281 - Ái Xuân Trần 0 0 0 08:09 17/05/2019 1172