Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.03. Phương pháp giải bài toán ĐỐT CHÁY ESTE
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
28/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 226748 - Đoan Hồng 79 10 20 21:52 03/07/2019
00:01:25
2649
2 foto 264632 - lemai021233 79 10 20 01:55 25/02/2020
00:01:35
1358
3 foto 72011 - Lê Nguyễn Tâm Nhi 79 10 20 22:46 09/03/2020
00:01:42
7331
4 foto 301628 - DatPhatDuong2k4 79 10 20 02:20 08/06/2021
00:01:49
6207
5 foto 289803 - Hà Văn Thọ 79 10 20 19:44 01/09/2021
00:01:56
2521
6 foto 239784 - Cao Tuyết Trân 79 10 20 19:49 03/09/2019
00:02:00
1251
7 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 79 10 20 20:08 18/06/2021
00:02:08
7214
8 foto 306085 - Phạm Lê Ngọc Vy 79 10 20 22:33 22/07/2021
00:02:13
2473
9 foto 303403 - Nguyễn Thị Thắm 79 10 20 15:10 17/06/2021
00:02:16
4973
10 foto 305259 - LeHieuThaoVy 79 10 20 10:24 10/08/2021
00:02:26
2250