Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.03. Phương pháp giải bài toán ĐỐT CHÁY ESTE
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
28/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 79 10 20 10:01 26/05/2019 17859
2 foto 163035 - Vu Phuong Thao 79 10 20 04:09 04/06/2019 3242
3 foto 227507 - Nguyễn Quang Vương 79 10 20 09:31 16/06/2019 1415
4 foto 166437 - Ngọc Trần 79 10 20 04:51 22/06/2019 7492
5 foto 213222 - Lê Anh Quân 79 10 20 09:08 25/06/2019 8823
6 foto 226748 - Đoan Hồng 79 10 20 09:52 03/07/2019 2486
7 foto 213139 - Anh Đặng Việt 79 10 20 01:45 13/07/2019 1399
8 foto 90967 - Nguyen Phuong 79 10 20 04:08 18/07/2019 12418
9 foto 76739 - Vũ Ngọc Quỳnh Anh 79 10 20 10:07 23/07/2019 2603
10 foto 240009 - Tống Quang Trung 79 10 20 06:00 25/07/2019 3293