Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.03. Phương pháp giải bài toán ĐỐT CHÁY ESTE
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
28/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 74 9.5 19 12:18 28/02/2019 6499
2 foto 152558 - Ngọc Huyền 74 9.5 19 05:40 31/03/2019 3920
3 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 69 9 18 04:37 31/03/2019 5579
4 foto 80195 - namhong1 47 6 12 06:18 01/04/2019 8711
5 foto 176733 - Nguyễn Duy Thiên 0 0 0 08:04 11/03/2019 999
6 foto 100944 - Phụng Nguyễn 0 0 0 03:52 17/05/2019 1077
7 foto 122336 - Hít Le 0 0 0 09:01 19/05/2019 1931
8 foto 207494 - hoangngocquy2k2 -1 0 0 09:51 13/05/2019 1195