Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.04. Phương pháp giải các dạng toán về CHẤT BÉO
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
31/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 66 10 20 11:17 23/02/2019 9063
2 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 66 10 20 05:35 27/05/2019 17859
3 foto 71780 - levanhieu233 66 10 20 10:43 02/06/2019 6369
4 foto 163035 - Vu Phuong Thao 66 10 20 03:58 05/06/2019 3242
5 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 66 10 20 08:58 18/06/2019 9166
6 foto 227581 - lenukhanhhuyen 66 10 20 03:48 25/06/2019 2766
7 foto 213222 - Lê Anh Quân 66 10 20 07:43 27/06/2019 8823
8 foto 227787 - Hoài Nam 66 10 20 11:20 21/07/2019 4377
9 foto 76739 - Vũ Ngọc Quỳnh Anh 66 10 20 10:53 27/07/2019 2603
10 foto 75043 - baliem 66 10 20 09:03 04/08/2019 3641