Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.04. Phương pháp giải các dạng toán về CHẤT BÉO
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
31/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 72011 - Lê Nguyễn Tâm Nhi 66 10 20 21:31 31/03/2020
00:01:49
7331
2 foto 313211 - DinhVanLocc 66 10 20 10:25 09/01/2022
00:01:50
1440
3 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 66 10 20 14:21 19/06/2021
00:01:51
7214
4 foto 297714 - Minh Hoàng 66 10 20 03:44 20/07/2021
00:01:52
1920
5 foto 245314 - Emnghienhoa 66 10 20 22:24 01/11/2019
00:01:55
2748
6 foto 305259 - LeHieuThaoVy 66 10 20 07:53 21/08/2021
00:01:58
2250
7 foto 244961 - 123456789 66 10 20 10:37 22/09/2019
00:02:02
2271
8 foto 304422 - HuynhTrongTan 66 10 20 18:15 19/07/2021
00:02:02
2129
9 foto 303403 - Nguyễn Thị Thắm 66 10 20 20:53 28/06/2021
00:02:05
4973
10 foto 301628 - DatPhatDuong2k4 66 10 20 01:08 09/06/2021
00:02:07
6207