Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.04. Phương pháp giải các dạng toán về CHẤT BÉO
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
31/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 66 10 20 11:17 23/02/2019 6589
2 foto 206409 - Quốc Việt Đỗ 62 9.5 19 10:10 21/05/2019 1408
3 foto 152558 - Ngọc Huyền 61 9.5 19 04:19 08/04/2019 3920
4 foto 80195 - namhong1 57 9 18 02:24 02/04/2019 8711
5 foto 220456 - cungdodaihoc 21 3.5 7 07:06 02/05/2019 2509
6 foto 207494 - hoangngocquy2k2 11 3.5 7 09:50 20/05/2019 1195
7 foto 221287 - VÕ ĐỨC HUY 5 1 2 09:52 20/05/2019 1548
8 foto 176733 - Nguyễn Duy Thiên 0 0 0 10:44 11/03/2019 999
9 foto 100944 - Phụng Nguyễn 0 0 0 03:57 19/05/2019 1077