Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.04. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - Lê Anh Quân 61 10 30 04:52 16/05/2019 8823
2 foto 245275 - thanhnien2k22 61 10 30 06:57 15/10/2019 1606
3 foto 239035 - shy6soul 58 9.67 29 03:26 23/09/2019 1396
4 foto 133564 - Hải Bình 54 9.33 28 10:26 27/10/2019 1494
5 foto 177623 - nguyễn yên 52 9 27 02:03 26/06/2019 4262
6 foto 243691 - hoainga22 52 9 27 08:51 26/08/2019 3825
7 foto 220456 - cungdodaihoc 51 9 27 07:51 21/04/2019 5208
8 foto 232033 - GIACATLUONG 51 8.67 26 10:18 14/07/2019 4282
9 foto 75043 - baliem 46 8.33 25 02:51 21/06/2019 3641
10 foto 241128 - Dương Tuấn 46 8.33 25 01:10 25/07/2019 9028