Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.04. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
12/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 245275 - thanhnien2k22 61 10 30 18:57 15/10/2019
00:06:47
1791
2 foto 309259 - Nguyễn Hoàng Long 58 9.67 29 17:33 26/09/2021
00:02:26
1587
3 foto 239035 - shy6soul 58 9.67 29 15:26 23/09/2019
00:04:20
1437
4 foto 307770 - NguyenKhacLann 58 9.67 29 15:43 07/08/2021
00:06:43
4285
5 foto 246208 - tieuvanduong 58 9.67 29 20:41 13/04/2020
00:46:24
2262
6 foto 305259 - LeHieuThaoVy 55 9.33 28 21:10 09/07/2021
00:02:35
2250
7 foto 306899 - Vy2004 55 9.33 28 23:02 10/11/2021
00:04:29
1970
8 foto 250854 - cancogang102 55 9.33 28 20:04 16/03/2020
00:04:45
6664
9 foto 301484 - HuynBom 55 9.33 28 20:33 31/03/2021
00:18:38
16605
10 foto 308938 - Dương Thị Thu Huệ 55 9.33 28 20:33 28/09/2021
00:41:53
4573