Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.04. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - quankg369 61 10 30 04:52 16/05/2019 2311
2 foto 220456 - cungdodaihoc 51 9 27 07:51 21/04/2019 2509
3 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 39 7 21 02:13 20/02/2019 6589
4 foto 209278 - hocchungnct 11 4.33 13 07:35 02/03/2019 2134
5 foto 202281 - Ái Xuân Trần -1 0 0 12:32 20/05/2019 1172