Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.05. Luyện tập Phương pháp giải các dạng toán về PHẢN ỨNG ESTE HÓA (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
03/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 70 10 20 11:37 21/06/2019 10734
2 foto 213222 - Lê Anh Quân 70 10 20 02:17 28/06/2019 9125
3 foto 227147 - abc582k2 70 10 20 01:43 03/07/2019 1284
4 foto 237553 - nguyenngoctu01 70 10 20 04:21 05/07/2019 1174
5 foto 166437 - Bich Ngoc 70 10 20 03:59 27/07/2019 7492
6 foto 76739 - Vũ Hà Linh Anh 70 10 20 03:58 30/07/2019 2791
7 foto 222571 - vmcdundun2169 70 10 20 11:24 18/08/2019 3330
8 foto 243900 - Imyen0501 70 10 20 02:42 12/10/2019 5799
9 foto 239673 - ngochieu2002 70 10 20 12:37 20/10/2019 1912
10 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 70 10 20 07:13 23/11/2019 10377