Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.05. Luyện tập Phương pháp giải các dạng toán về PHẢN ỨNG ESTE HÓA (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
03/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 70 10 20 11:37 21/06/2019 8123
2 foto 213222 - Lê Anh Quân 70 10 20 02:17 28/06/2019 8351
3 foto 227147 - abc582k2 70 10 20 01:43 03/07/2019 1284
4 foto 237553 - nguyenngoctu01 70 10 20 04:21 05/07/2019 1120
5 foto 166437 - Ngọc Trần 70 10 20 03:59 27/07/2019 6382
6 foto 76739 - Vũ Ngọc Quỳnh Anh 70 10 20 03:58 30/07/2019 2482
7 foto 222571 - Vũ Đức Dũng 70 10 20 11:24 18/08/2019 1724
8 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 66 9.5 19 11:49 01/03/2019 8750
9 foto 150368 - Trịnh Hoàng Đông Giang 66 9.5 19 11:01 03/06/2019 4791
10 foto 163035 - Vu Phuong Thao 66 9.5 19 10:37 05/06/2019 3202