Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.05. Luyện tập Phương pháp giải các dạng toán về PHẢN ỨNG ESTE HÓA (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
03/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 70 10 20 13:54 20/06/2021
00:01:28
11692
2 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 70 10 20 22:37 21/06/2021
00:01:33
7214
3 foto 304422 - HuynhTrongTan 70 10 20 15:08 01/08/2021
00:01:33
2129
4 foto 286699 - phlan06 70 10 20 20:30 24/06/2023
00:01:45
6594
5 foto 301628 - DatPhatDuong2k4 70 10 20 14:04 10/06/2021
00:01:47
6207
6 foto 310311 - Quỳnh Giang 70 10 20 09:54 21/10/2021
00:01:51
18410
7 foto 306085 - Phạm Lê Ngọc Vy 70 10 20 15:16 15/08/2021
00:01:59
2473
8 foto 286329 - chuonghoangnhu 70 10 20 21:39 23/06/2021
00:02:03
6136
9 foto 292442 - DoTrungKien12 70 10 20 21:45 12/06/2021
00:02:09
3846
10 foto 252035 - honghaa 70 10 20 22:41 11/06/2020
00:02:10
1300