Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.05. Luyện tập Phương pháp giải các dạng toán về PHẢN ỨNG ESTE HÓA (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
03/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 66 9.5 19 11:49 01/03/2019 6589
2 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 65 9.5 19 12:38 01/04/2019 5579
3 foto 80195 - namhong1 61 9 18 02:14 03/04/2019 8711
4 foto 152558 - Ngọc Huyền 61 9 18 03:02 14/04/2019 3920
5 foto 221287 - VÕ ĐỨC HUY 56 8.5 17 04:26 20/05/2019 1548
6 foto 222497 - Nguyễn Tiến Mạnh 0 0 0 1374
7 foto 176733 - Nguyễn Duy Thiên 0 0 0 07:10 16/04/2019 999