Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.05. Luyện tập Phương pháp giải các dạng toán về PHẢN ỨNG ESTE HÓA (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207494 - hoangngocquy2k2 69 10 20 10:20 01/06/2019 1690
2 foto 227564 - Quỳnh Tú 69 10 20 04:53 18/06/2019 3748
3 foto 213222 - Lê Anh Quân 69 10 20 02:56 28/06/2019 8823
4 foto 229263 - Lê Quang Vĩ 69 10 20 01:30 09/07/2019 1617
5 foto 166437 - Ngọc Trần 69 10 20 04:48 30/07/2019 7492
6 foto 76739 - Vũ Ngọc Quỳnh Anh 69 10 20 12:10 02/08/2019 2603
7 foto 239598 - dohuutoan17112002 69 10 20 06:28 22/08/2019 2532
8 foto 239717 - kimvuowg 69 10 20 03:16 03/09/2019 2423
9 foto 244362 - thuylinh 69 10 20 08:19 05/09/2019 3924
10 foto 243900 - Imyen0501 69 10 20 04:54 12/10/2019 4913