Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.05. Luyện tập Phương pháp giải các dạng toán về PHẢN ỨNG ESTE HÓA (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
04/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 69 10 20 15:50 25/06/2021
00:01:41
7214
2 foto 309506 - NguyenThaoLinhh 69 10 20 11:52 19/11/2021
00:01:47
3872
3 foto 303403 - Nguyễn Thị Thắm 69 10 20 22:54 01/07/2021
00:01:51
4973
4 foto 303790 - Minh Quang 69 10 20 15:31 20/06/2021
00:01:52
11692
5 foto 72011 - Lê Nguyễn Tâm Nhi 69 10 20 20:59 04/04/2020
00:01:53
7331
6 foto 33917 - ID 33917 69 10 20 08:25 19/06/2021
00:02:23
25036
7 foto 245314 - Emnghienhoa 69 10 20 18:28 02/11/2019
00:02:33
2748
8 foto 244362 - thuylinh 69 10 20 20:19 05/09/2019
00:02:48
7551
9 foto 286699 - phlan06 69 10 20 19:42 26/06/2023
00:02:48
6594
10 foto 306085 - Phạm Lê Ngọc Vy 69 10 20 15:20 15/08/2021
00:02:52
2473