Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.06. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANCOL (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 85 10 25 09:11 04/04/2019 9248
2 foto 221287 - VÕ ĐỨC HUY 85 10 25 07:02 21/05/2019 2549
3 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 85 10 25 03:38 31/05/2019 17285
4 foto 163035 - Vu Phuong Thao 85 10 25 03:46 07/06/2019 3202
5 foto 220456 - cungdodaihoc 85 10 25 03:56 25/06/2019 3461
6 foto 227581 - lenukhanhhuyen 85 10 25 08:23 30/06/2019 2674
7 foto 213222 - Lê Anh Quân 85 10 25 01:20 01/07/2019 8351
8 foto 212620 - NguyenChiBao 85 10 25 12:05 12/07/2019 4740
9 foto 227787 - Hoài Nam 85 10 25 05:18 28/07/2019 3920
10 foto 225993 - UCH.Obito 85 10 25 08:19 04/08/2019 4041