Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.06. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANCOL (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 85 10 25 09:11 04/04/2019 5579
2 foto 221287 - VÕ ĐỨC HUY 85 10 25 07:02 21/05/2019 1548
3 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 81 9.6 24 11:11 03/03/2019 6589
4 foto 80195 - namhong1 81 9.6 24 03:30 13/04/2019 8711
5 foto 152558 - Ngọc Huyền 77 9.2 23 04:14 21/04/2019 3920