Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.06. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANCOL (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 163035 - Vu Phuong Thao 85 10 25 03:46 07/06/2019 3665
2 foto 220456 - cungdodaihoc 85 10 25 03:56 25/06/2019 5911
3 foto 227581 - lenukhanhhuyen 85 10 25 08:23 30/06/2019 3304
4 foto 213222 - Lê Anh Quân 85 10 25 01:20 01/07/2019 9125
5 foto 212620 - NguyenChiBao 85 10 25 12:05 12/07/2019 5000
6 foto 227787 - Aimer 85 10 25 05:18 28/07/2019 6905
7 foto 225993 - Wjbu 85 10 25 08:19 04/08/2019 8553
8 foto 34122 - minoyce 85 10 25 08:16 05/08/2019 9885
9 foto 201923 - Lê Lan Anh 85 10 25 06:13 25/08/2019 2400
10 foto 239717 - kimvuowg 85 10 25 07:12 05/09/2019 3021