Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.06. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANCOL (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
10/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 85 10 25 16:02 23/06/2021
00:01:22
11692
2 foto 286329 - chuonghoangnhu 85 10 25 10:47 17/07/2021
00:01:35
6136
3 foto 304231 - Thao Vy 85 10 25 22:06 27/08/2021
00:01:47
2459
4 foto 201923 - Lê Lan Anh 85 10 25 18:13 25/08/2019
00:01:57
4322
5 foto 306085 - Phạm Lê Ngọc Vy 85 10 25 16:20 24/08/2021
00:02:08
2473
6 foto 309506 - NguyenThaoLinhh 85 10 25 18:08 21/11/2021
00:02:17
3872
7 foto 73934 - Như 85 10 25 21:22 10/10/2019
00:02:19
2496
8 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 85 10 25 22:33 10/07/2021
00:02:29
7214
9 foto 303838 - vuong1608 85 10 25 06:38 29/06/2021
00:02:37
1787
10 foto 239717 - kimvuowg 85 10 25 19:12 05/09/2019
00:02:50
3797