Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.06. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANCOL (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 163035 - Vu Phuong Thao 92 10 25 05:03 07/06/2019 3030
2 foto 213222 - quankg369 92 10 25 02:05 01/07/2019 6482
3 foto 152558 - Ngọc Huyền 87 9.6 24 05:42 21/04/2019 5799
4 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 87 9.6 24 09:45 01/06/2019 15423
5 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 79 8.8 22 11:45 03/03/2019 8414
6 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 78 8.8 22 10:52 06/04/2019 8376
7 foto 222539 - hocchung03 78 8.8 22 02:16 04/07/2019 1961
8 foto 212620 - NguyenChiBao 78 8.8 22 01:00 12/07/2019 2364
9 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 68 8 20 02:58 25/06/2019 5489
10 foto 221287 - VÕ ĐỨC HUY 69 7.6 19 10:23 21/05/2019 2253