Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.06. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANCOL (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
11/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 92 10 25 18:35 11/07/2021
00:02:17
7214
2 foto 243900 - Imyen0501 92 10 25 09:41 14/10/2019
00:02:52
15996
3 foto 299788 - nguyenthaonguyen 92 10 25 20:36 16/08/2021
00:02:57
4723
4 foto 309506 - NguyenThaoLinhh 92 10 25 14:50 23/11/2021
00:03:09
3872
5 foto 306085 - Phạm Lê Ngọc Vy 92 10 25 19:55 11/10/2021
00:03:10
2473
6 foto 98506 - tuanlunlsor 92 10 25 19:48 06/11/2019
00:03:16
7604
7 foto 292442 - DoTrungKien12 92 10 25 01:06 19/06/2021
00:03:18
3846
8 foto 239717 - kimvuowg 92 10 25 19:45 04/10/2019
00:03:29
3797
9 foto 303790 - Minh Quang 92 10 25 21:40 23/06/2021
00:03:32
11692
10 foto 239598 - dohuutoan17112002 92 10 25 23:42 25/08/2019
00:03:39
2545