Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.06. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANCOL (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 163035 - Vu Phuong Thao 92 10 25 05:03 07/06/2019 3242
2 foto 213222 - Lê Anh Quân 92 10 25 02:05 01/07/2019 8823
3 foto 239344 - thtruelove 92 10 25 12:18 24/08/2019 3971
4 foto 239598 - dohuutoan17112002 92 10 25 11:42 25/08/2019 2532
5 foto 239717 - kimvuowg 92 10 25 07:45 04/10/2019 2423
6 foto 243900 - Imyen0501 92 10 25 09:41 14/10/2019 4913
7 foto 157719 - longvunguyen10 92 10 25 12:21 25/10/2019 5893
8 foto 98506 - tuanlunlsor 92 10 25 07:48 06/11/2019 3158
9 foto 227787 - Hoài Nam 88 9.6 24 07:07 28/07/2019 4377
10 foto 225993 - DarlingInTheFranXX 88 9.6 24 10:27 16/08/2019 5775