Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.06. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANCOL (Đề 3)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 239344 - thtruelove 70 9.5 19 12:26 27/08/2019 3971
2 foto 239717 - kimvuowg 70 9.5 19 09:46 04/10/2019 2423
3 foto 245314 - Emnghienhoa 70 9.5 19 07:13 10/11/2019 1708
4 foto 227787 - Hoài Nam 66 9 18 03:16 29/07/2019 4377
5 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 65 9 18 12:21 04/03/2019 9063
6 foto 213222 - Lê Anh Quân 65 9 18 03:45 02/07/2019 8823
7 foto 236592 - đặng thị thanh lam 65 9 18 09:09 07/08/2019 1544
8 foto 239598 - dohuutoan17112002 65 9 18 05:10 27/08/2019 2532
9 foto 243900 - Imyen0501 65 9 18 06:26 14/10/2019 4913
10 foto 212620 - NguyenChiBao 64 9 18 09:35 15/07/2019 4877