Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.05. ANKAN (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:04 am
13/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 64 10 25 05:46 20/02/2019 9063
2 foto 213222 - Lê Anh Quân 64 10 25 10:40 16/05/2019 8823
3 foto 90967 - Nguyen Phuong 64 10 25 09:58 08/07/2019 12418
4 foto 157719 - longvunguyen10 64 10 25 11:56 12/09/2019 5893
5 foto 246683 - Dothihoa492001 64 10 25 10:30 17/09/2019 1900
6 foto 220456 - cungdodaihoc 60 9.6 24 08:41 21/04/2019 5208
7 foto 112572 - Thanhsonggiadinh 60 9.6 24 04:31 08/07/2019 2201
8 foto 241128 - Dương Tuấn 60 9.6 24 09:54 26/07/2019 9028
9 foto 245275 - thanhnien2k22 60 9.6 24 10:07 16/09/2019 1606
10 foto 212208 - Lê Minh Việt 56 9.2 23 12:03 03/06/2019 4714