Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.05. ANKAN (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:04
13/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 305259 - LeHieuThaoVy 64 10 25 22:38 12/07/2021
00:03:01
2250
2 foto 246683 - Dothihoa492001 64 10 25 22:30 17/09/2019
00:03:16
2597
3 foto 299788 - nguyenthaonguyen 64 10 25 16:21 24/06/2021
00:04:05
4723
4 foto 307770 - NguyenKhacLann 64 10 25 16:18 07/08/2021
00:07:14
4285
5 foto 157719 - longvunguyen10 64 10 25 23:56 12/09/2019
00:08:04
16724
6 foto 252265 - Lê Duy 64 10 25 22:57 14/04/2020
00:12:45
5805
7 foto 90967 - Nguyen Phuong 64 10 25 09:58 08/07/2019
00:14:27
22015
8 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 64 10 25 20:33 15/12/2019
00:22:24
16287
9 foto 309281 - TranLinhh 64 10 25 16:35 10/02/2022
00:27:46
15032
10 foto 303913 - luongnhathuy512 61 9.6 24 08:17 14/07/2021
00:06:01
1469