Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.05. ANKAN (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:04 am
13/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 64 10 25 05:46 20/02/2019 6589
2 foto 213222 - quankg369 64 10 25 10:40 16/05/2019 2311
3 foto 220456 - cungdodaihoc 60 9.6 24 08:41 21/04/2019 2509
4 foto 163035 - Vu Phuong Thao 53 8.8 22 10:11 14/01/2019 1507
5 foto 173850 - Ngoctran 53 8.8 22 01:15 15/03/2019 3369
6 foto 226060 - Nguyen Huy 53 8.8 22 11:29 17/05/2019 1053
7 foto 125572 - Linh Trang 41 7.6 19 09:34 20/01/2019 2551
8 foto 209278 - hocchungnct 36 6.8 17 02:53 04/03/2019 2134
9 foto 207767 - hahahaha 36 6.8 17 09:09 06/03/2019 1433
10 foto 208621 - BuiDat2k2 35 6.8 17 08:37 22/04/2019 1102