Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.06. ANKEN
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
15/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 88 10 30 10:21 20/02/2019 6589
2 foto 213222 - quankg369 88 10 30 03:22 20/05/2019 2311
3 foto 220456 - cungdodaihoc 56 7.33 22 07:06 24/04/2019 2509
4 foto 209278 - hocchungnct 44 6.33 19 02:26 19/03/2019 2134
5 foto 207537 - dinhthanhhai 26 4.33 13 03:48 19/02/2019 1710
6 foto 208621 - BuiDat2k2 23 4.33 13 05:53 23/04/2019 1102
7 foto 219340 - hongngan123 3 0.33 1 04:06 12/04/2019 1041