Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.06. ANKEN
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
15/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 88 10 30 10:21 20/02/2019 9063
2 foto 213222 - Lê Anh Quân 88 10 30 03:22 20/05/2019 8823
3 foto 177623 - nguyễn yên 84 9.67 29 06:13 30/06/2019 4262
4 foto 241128 - Dương Tuấn 84 9.67 29 04:51 27/07/2019 9028
5 foto 212208 - Lê Minh Việt 76 9 27 04:01 04/06/2019 4714
6 foto 245314 - Emnghienhoa 76 9 27 10:04 10/10/2019 1708
7 foto 226635 - Ngô Minh Dương 68 8.33 25 10:50 18/08/2019 3774
8 foto 243691 - hoainga22 68 8.33 25 10:44 28/08/2019 3825
9 foto 90967 - Nguyen Phuong 64 8 24 08:28 09/07/2019 12418
10 foto 84513 - Thục Thi 64 8 24 07:03 10/08/2019 3061