Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.06. ANKEN
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
15/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 307163 - lethanhtuan2k4 88 10 30 16:03 06/08/2021
00:16:32
1407
2 foto 301484 - HuynBom 88 10 30 16:59 03/04/2021
00:20:27
16605
3 foto 299788 - nguyenthaonguyen 84 9.67 29 21:10 26/06/2021
00:07:20
4723
4 foto 307770 - NguyenKhacLann 84 9.67 29 17:31 07/08/2021
00:07:41
4285
5 foto 177623 - nguyễn yên 84 9.67 29 18:13 30/06/2019
00:07:48
4393
6 foto 241128 - Dương Tuấn 84 9.67 29 16:51 27/07/2019
00:22:15
16204
7 foto 246208 - tieuvanduong 84 9.67 29 22:36 13/04/2020
00:46:45
2262
8 foto 306739 - HongAnhh 80 9.33 28 22:00 17/08/2021
00:16:59
3756
9 foto 245314 - Emnghienhoa 76 9 27 22:04 10/10/2019
00:04:39
2748
10 foto 212208 - Lê Minh Việt 76 9 27 16:01 04/06/2019
00:40:52
8982