Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.06. ANKEN
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
15/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 177623 - nguyễn yên 84 9.67 29 18:13 30/06/2019
00:07:48
4393
2 foto 241128 - Dương Tuấn 84 9.67 29 16:51 27/07/2019
00:22:15
14520
3 foto 246208 - tieuvanduong 84 9.67 29 22:36 13/04/2020
00:46:45
2262
4 foto 245314 - Emnghienhoa 76 9 27 22:04 10/10/2019
00:04:39
2481
5 foto 212208 - Lê Minh Việt 76 9 27 16:01 04/06/2019
00:40:52
8982
6 foto 243691 - hoainga22 68 8.33 25 22:44 28/08/2019
00:02:23
3876
7 foto 250854 - cancogang102 68 8.33 25 14:08 17/03/2020
00:04:47
6612
8 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 68 8.33 25 00:52 16/12/2019
00:34:11
13185
9 foto 226635 - Ngô Minh Dương 68 8.33 25 22:50 18/08/2019
00:44:33
6932
10 foto 78147 - Đỗ Diệu Huyền 64 8 24 22:34 21/03/2020
00:02:52
10183