Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.07. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANĐEHIT - MUỐI PHENOLAT (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 221287 - VÕ ĐỨC HUY 70 10 25 03:21 28/05/2019 2549
2 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 70 10 25 08:46 05/06/2019 17859
3 foto 71780 - levanhieu233 70 10 25 05:02 17/06/2019 6369
4 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 70 10 25 08:05 30/06/2019 9166
5 foto 213222 - Lê Anh Quân 70 10 25 09:28 04/07/2019 8823
6 foto 213109 - Nhatnamdt963 70 10 25 09:56 17/07/2019 2139
7 foto 239408 - The Man 70 10 25 07:53 19/07/2019 4389
8 foto 90967 - Nguyen Phuong 70 10 25 09:35 22/07/2019 12418
9 foto 227787 - Hoài Nam 70 10 25 07:36 01/08/2019 4377
10 foto 225993 - DarlingInTheFranXX 70 10 25 08:57 23/08/2019 5775