Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.07. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANĐEHIT - MUỐI PHENOLAT (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 65 9.6 24 09:51 04/03/2019 6675
2 foto 204250 - Lê Đăng Trung 62 9.2 23 04:04 09/03/2019 1322
3 foto 80195 - namhong1 58 8.8 22 06:12 19/04/2019 8825
4 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 50 8 20 06:52 06/04/2019 5579