Thông tin đề

Thi Online: Bài 2.07. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANĐEHIT - MUỐI PHENOLAT (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
15/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 70 10 25 15:22 26/06/2021
00:02:02
11692
2 foto 292442 - DoTrungKien12 70 10 25 21:39 20/06/2021
00:02:50
3846
3 foto 306840 - Nguyen Hoang Nhut 70 10 25 11:48 05/09/2021
00:02:51
3750
4 foto 98506 - tuanlunlsor 70 10 25 17:51 08/11/2019
00:03:18
7604
5 foto 286329 - chuonghoangnhu 70 10 25 15:37 08/08/2021
00:03:20
6136
6 foto 305044 - mlinh1405 70 10 25 09:38 20/07/2021
00:03:22
4329
7 foto 307057 - TaMinh2k4 70 10 25 15:36 02/12/2021
00:05:31
8382
8 foto 225993 - Wjbu 70 10 25 20:57 23/08/2019
00:09:21
10217
9 foto 243900 - Imyen0501 70 10 25 08:56 17/10/2019
00:11:26
15996
10 foto 264028 - Thảo Nhi 70 10 25 17:35 08/04/2020
00:12:30
8148