Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.07. ANKAĐIEN (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
16/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - Lê Anh Quân 86 10 30 07:55 20/05/2019 8351
2 foto 177623 - nguyễn yên 86 10 30 02:13 01/07/2019 4048
3 foto 243691 - hoainga22 83 9.67 29 02:12 29/08/2019 3823
4 foto 220456 - cungdodaihoc 82 9.67 29 05:37 26/04/2019 3461
5 foto 225993 - UCH.Obito 82 9.67 29 04:14 03/06/2019 4041
6 foto 226748 - Đoan Hồng 82 9.67 29 04:56 24/06/2019 2486
7 foto 75043 - baliem 82 9.67 29 07:56 01/07/2019 3515
8 foto 239598 - dohuutoan17112002 82 9.67 29 11:29 21/07/2019 2452
9 foto 209278 - hocchungnct 80 9.33 28 08:20 03/04/2019 2187
10 foto 220744 - NguyenThiThuNgan 79 9.33 28 02:15 14/06/2019 2146