Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.07. ANKAĐIEN (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
16/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 177623 - nguyễn yên 86 10 30 02:13 01/07/2019 4313
2 foto 243691 - hoainga22 83 9.67 29 02:12 29/08/2019 3825
3 foto 225993 - Wjbu 82 9.67 29 04:14 03/06/2019 8217
4 foto 226748 - Đoan Hồng 82 9.67 29 04:56 24/06/2019 2486
5 foto 75043 - baliem 82 9.67 29 07:56 01/07/2019 3641
6 foto 239598 - dohuutoan17112002 82 9.67 29 11:29 21/07/2019 2532
7 foto 98506 - tuanlunlsor 82 9.67 29 09:18 28/10/2019 7453
8 foto 220744 - NguyenThiThuNgan 79 9.33 28 02:15 14/06/2019 2146
9 foto 90967 - Nguyen Phuong 78 9.33 28 09:25 11/07/2019 12807
10 foto 226635 - Ngô Minh Dương 78 9.33 28 04:57 19/08/2019 5871