Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.07. ANKAĐIEN (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
16/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 299788 - nguyenthaonguyen 86 10 30 22:34 27/06/2021
00:05:46
4723
2 foto 177623 - nguyễn yên 86 10 30 02:13 01/07/2019
00:08:59
4393
3 foto 307770 - NguyenKhacLann 86 10 30 10:31 08/08/2021
00:21:54
4285
4 foto 308938 - Dương Thị Thu Huệ 86 10 30 20:52 05/10/2021
00:31:50
4573
5 foto 243691 - hoainga22 83 9.67 29 14:12 29/08/2019
00:03:27
4211
6 foto 306593 - bichngocxinkk41 83 9.67 29 17:19 11/08/2021
00:04:40
1468
7 foto 304358 - Duong Cong Dat 83 9.67 29 09:35 28/08/2021
00:06:14
1833
8 foto 252265 - Lê Duy 83 9.67 29 14:20 15/04/2020
00:11:04
5805
9 foto 309430 - VuonggDaii 83 9.67 29 10:36 10/10/2021
00:16:56
1721
10 foto 239598 - dohuutoan17112002 82 9.67 29 23:29 21/07/2019
00:05:43
2545