Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.07. ANKAĐIEN (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
16/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - quankg369 86 10 30 07:55 20/05/2019 2311
2 foto 220456 - cungdodaihoc 82 9.67 29 05:37 26/04/2019 2509
3 foto 209278 - hocchungnct 80 9.33 28 08:20 03/04/2019 2134
4 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 78 9.33 28 09:35 21/02/2019 6589
5 foto 125572 - Linh Trang 71 8.67 26 07:40 12/02/2019 2551
6 foto 212208 - Phạm Quang Đạt 62 8 24 11:16 14/03/2019 1145
7 foto 207537 - dinhthanhhai 35 5.33 16 02:43 20/02/2019 1710