Thông tin đề

Thi Online:Bài 1.07. ANKAĐIEN (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
17/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 225993 - Wjbu 45 10 15 21:29 03/06/2019
00:18:02
10217
2 foto 250854 - cancogang102 41 9.33 14 15:42 19/03/2020
00:01:30
6664
3 foto 307770 - NguyenKhacLann 41 9.33 14 10:49 08/08/2021
00:02:01
4285
4 foto 177623 - nguyễn yên 41 9.33 14 11:59 01/07/2019
00:04:16
4393
5 foto 306739 - HongAnhh 41 9.33 14 14:57 19/08/2021
00:12:52
3756
6 foto 278757 - Võ Thành Trung 41 9.33 14 15:28 05/06/2021
00:13:02
11262
7 foto 308938 - Dương Thị Thu Huệ 41 9.33 14 21:07 05/10/2021
00:13:56
4573
8 foto 157719 - longvunguyen10 41 9.33 14 14:35 13/09/2019
00:14:03
16724
9 foto 246208 - tieuvanduong 41 9.33 14 15:43 14/04/2020
00:19:07
2262
10 foto 212208 - Lê Minh Việt 41 9.33 14 12:52 06/06/2019
00:23:32
8982