Thông tin đề

Thi Online:Bài 1.07. ANKAĐIEN (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
17/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - Lê Anh Quân 45 10 15 08:39 20/05/2019 8351
2 foto 225993 - UCH.Obito 45 10 15 09:29 03/06/2019 4041
3 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 41 9.33 14 09:14 21/02/2019 8750
4 foto 212208 - Lê Minh Việt 41 9.33 14 12:52 06/06/2019 3002
5 foto 177623 - nguyễn yên 41 9.33 14 11:59 01/07/2019 4048
6 foto 157719 - longvunguyen10 41 9.33 14 02:35 13/09/2019 3086
7 foto 232033 - GIACATLUONG 33 8 12 10:20 19/07/2019 3757
8 foto 84513 - Thục Thi 33 8 12 10:28 10/08/2019 2916
9 foto 220456 - cungdodaihoc 29 7.33 11 06:23 26/04/2019 3461
10 foto 90967 - Nguyen Phuong 29 7.33 11 09:41 11/07/2019 12005