Thông tin đề

Thi Online:Bài 1.07. ANKAĐIEN (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
17/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - quankg369 45 10 15 08:39 20/05/2019 2311
2 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 41 9.33 14 09:14 21/02/2019 6589
3 foto 220456 - cungdodaihoc 29 7.33 11 06:23 26/04/2019 2509
4 foto 163035 - Vu Phuong Thao 25 6.67 10 10:03 11/02/2019 1507
5 foto 209278 - hocchungnct 25 6.67 10 02:32 08/04/2019 2134