Thông tin đề

Thi Online:Bài 1.07. ANKAĐIEN (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
17/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 225993 - Wjbu 45 10 15 21:29 03/06/2019
00:18:02
10217
2 foto 250854 - cancogang102 41 9.33 14 15:42 19/03/2020
00:01:30
6686
3 foto 177623 - nguyễn yên 41 9.33 14 11:59 01/07/2019
00:04:16
4393
4 foto 157719 - longvunguyen10 41 9.33 14 14:35 13/09/2019
00:14:03
16477
5 foto 246208 - tieuvanduong 41 9.33 14 15:43 14/04/2020
00:19:07
2262
6 foto 212208 - Lê Minh Việt 41 9.33 14 12:52 06/06/2019
00:23:32
8982
7 foto 78147 - Đỗ Diệu Huyền 37 8.67 13 20:02 22/03/2020
00:03:07
10183
8 foto 197442 - nguyenhoai 37 8.67 13 14:19 28/09/2019
00:13:55
6229
9 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 37 8.67 13 13:23 16/12/2019
00:23:55
16196
10 foto 84513 - Thục Thi 33 8 12 22:28 10/08/2019
00:08:53
4843