Thông tin đề

Thi Online:Bài 1.07. ANKAĐIEN (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
17/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 225993 - Wjbu 45 10 15 09:29 03/06/2019 8217
2 foto 212208 - Lê Minh Việt 41 9.33 14 12:52 06/06/2019 7516
3 foto 177623 - nguyễn yên 41 9.33 14 11:59 01/07/2019 4313
4 foto 157719 - longvunguyen10 41 9.33 14 02:35 13/09/2019 6749
5 foto 197442 - nguyenhoai 37 8.67 13 02:19 28/09/2019 5966
6 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 37 8.67 13 01:23 16/12/2019 10377
7 foto 232033 - GIACATLUONG 33 8 12 10:20 19/07/2019 4301
8 foto 84513 - Thục Thi 33 8 12 10:28 10/08/2019 3441
9 foto 90967 - Nguyen Phuong 29 7.33 11 09:41 11/07/2019 12807
10 foto 150957 - Đặng Thị Lan Ngọc 29 7.33 11 09:34 19/07/2019 2745