Thông tin đề

Thi Online: Kiểm tra hết chuyên đề ESTE - LIPIT (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
17/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 93 10 30 09:29 02/07/2019 11023
2 foto 213222 - Lê Anh Quân 93 10 30 04:14 04/07/2019 9125
3 foto 239344 - thtruelove 93 10 30 01:34 11/09/2019 4055
4 foto 243900 - Imyen0501 93 10 30 04:24 17/10/2019 5914
5 foto 245456 - Trần Văn Thinh 93 10 30 09:02 14/11/2019 3788
6 foto 225993 - Wjbu 90 9.67 29 10:27 28/08/2019 8553
7 foto 247005 - duongkaka 86 9.33 28 03:26 17/09/2019 1568
8 foto 239892 - NhungNguyenGV 85 9.33 28 10:24 02/08/2019 2139
9 foto 241128 - Dương Tuấn 83 9.33 28 04:01 16/08/2019 10443
10 foto 244652 - Thịnh Doãn 81 9 27 10:07 09/10/2019 1640