Thông tin đề

Thi Online: Kiểm tra hết chuyên đề ESTE - LIPIT (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
17/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 93 10 30 10:26 04/03/2019 8750
2 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 93 10 30 09:29 02/07/2019 8123
3 foto 213222 - Lê Anh Quân 93 10 30 04:14 04/07/2019 8351
4 foto 239344 - thtruelove 93 10 30 01:34 11/09/2019 2646
5 foto 225993 - UCH.Obito 90 9.67 29 10:27 28/08/2019 4041
6 foto 247005 - duongkaka 86 9.33 28 03:26 17/09/2019 1205
7 foto 239892 - NhungNguyenGV 85 9.33 28 10:24 02/08/2019 1532
8 foto 241128 - Dương Tuấn 83 9.33 28 04:01 16/08/2019 4166
9 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 79 9 27 08:09 06/06/2019 17285
10 foto 244362 - thuylinh 74 8.67 26 09:22 08/09/2019 3188