Thông tin đề

Thi Online: Kiểm tra hết chuyên đề ESTE - LIPIT (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
17/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 93 10 30 14:24 27/06/2021
00:01:59
11692
2 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 93 10 30 00:35 15/07/2021
00:03:14
7214
3 foto 286699 - phlan06 93 10 30 22:05 04/07/2023
00:03:46
6594
4 foto 243900 - Imyen0501 93 10 30 16:24 17/10/2019
00:05:12
15996
5 foto 239344 - thtruelove 93 10 30 01:34 11/09/2019
00:05:59
4055
6 foto 264028 - Thảo Nhi 93 10 30 23:40 08/04/2020
00:07:15
8148
7 foto 245456 - TT 93 10 30 21:02 14/11/2019
00:38:53
4300
8 foto 213222 - Lê Anh Quân 93 10 30 16:14 04/07/2019
00:47:44
9125
9 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 93 10 30 09:29 02/07/2019
00:49:17
15193
10 foto 225993 - Wjbu 90 9.67 29 22:27 28/08/2019
00:08:53
10217