Thông tin đề

Thi Online: Kiểm tra hết chuyên đề ESTE - LIPIT (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
18/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 105 10 30 17:22 27/06/2021
00:03:18
11692
2 foto 21366 - Lê Đình Văn 105 10 30 17:29 15/08/2019
00:04:05
2355
3 foto 227752 - thaotructhuanh1234 105 10 30 05:52 05/10/2019
00:05:38
1466
4 foto 243900 - Imyen0501 105 10 30 20:50 18/10/2019
00:05:39
15996
5 foto 305044 - mlinh1405 105 10 30 05:52 22/07/2021
00:05:47
4329
6 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 105 10 30 17:24 14/07/2021
00:07:31
7214
7 foto 213222 - Lê Anh Quân 105 10 30 09:54 07/07/2019
00:08:58
9125
8 foto 239344 - thtruelove 101 9.67 29 00:07 23/09/2019
00:09:06
4055
9 foto 72011 - Lê Nguyễn Tâm Nhi 100 9.67 29 14:19 14/04/2020
00:03:32
7331
10 foto 299788 - nguyenthaonguyen 100 9.67 29 23:20 26/08/2021
00:07:12
4723