Thông tin đề

Thi Online: Kiểm tra hết chuyên đề ESTE - LIPIT (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
18/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - Lê Anh Quân 105 10 30 09:54 07/07/2019 8823
2 foto 21366 - Lê Đình Văn 105 10 30 05:29 15/08/2019 1626
3 foto 227752 - thaotructhuanh1234 105 10 30 05:52 05/10/2019 1399
4 foto 243900 - Imyen0501 105 10 30 08:50 18/10/2019 4913
5 foto 239344 - thtruelove 101 9.67 29 12:07 23/09/2019 3971
6 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 100 9.67 29 09:50 22/04/2019 9063
7 foto 245456 - Trần Văn Thinh 100 9.67 29 08:18 15/11/2019 2456
8 foto 225993 - DarlingInTheFranXX 96 9.33 28 01:50 29/08/2019 5775
9 foto 239892 - NhungNguyenGV 92 9 27 07:36 27/07/2019 1552
10 foto 184396 - ThuyAnh43 89 8.67 26 08:10 01/09/2019 1348