Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.02. GLUCOZƠ
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
22/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 93 10 40 10:44 24/02/2019 6675
2 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 93 10 40 01:07 14/04/2019 5579
3 foto 80195 - namhong1 90 9.75 39 02:55 21/04/2019 8825
4 foto 152558 - Ngọc Huyền 82 9.25 37 03:52 13/05/2019 4028
5 foto 191856 - Chương Ngô Toàn Phúc 82 9.25 37 07:53 19/05/2019 1250