Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.02. GLUCOZƠ
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
22/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 93 10 40 10:44 24/02/2019 9063
2 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 93 10 40 01:07 14/04/2019 9293
3 foto 207494 - hoangngocquy2k2 93 10 40 09:11 06/06/2019 1690
4 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 93 10 40 02:38 09/06/2019 17859
5 foto 214733 - Quỳnh Anh 93 10 40 10:58 27/06/2019 2172
6 foto 238344 - Nickhoasg 93 10 40 11:00 04/07/2019 3515
7 foto 213222 - Lê Anh Quân 93 10 40 02:16 11/07/2019 8823
8 foto 204250 - Lê Đăng Trung 93 10 40 09:33 16/07/2019 2447
9 foto 90967 - Nguyen Phuong 93 10 40 09:43 23/07/2019 12418
10 foto 150368 - Trịnh Hoàng Đông Giang 93 10 40 05:25 26/07/2019 5243