Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.02. GLUCOZƠ
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
22/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 93 10 40 14:33 30/06/2021
00:02:03
11692
2 foto 297714 - Minh Hoàng 93 10 40 13:25 17/08/2021
00:03:21
1920
3 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 93 10 40 00:16 20/07/2021
00:03:34
7214
4 foto 304904 - huyền phan 93 10 40 17:41 08/09/2021
00:03:45
2963
5 foto 303469 - hptt1k42 93 10 40 11:22 12/07/2021
00:03:52
2983
6 foto 305259 - LeHieuThaoVy 93 10 40 08:29 02/09/2021
00:04:36
2250
7 foto 204250 - Lê Đăng Trung 93 10 40 21:33 16/07/2019
00:04:43
2447
8 foto 307886 - Kim Ngân 93 10 40 15:22 10/10/2021
00:04:43
1823
9 foto 308658 - DinhVuHaa 93 10 40 22:46 17/11/2021
00:04:57
3411
10 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 93 10 40 16:42 24/11/2019
00:05:50
16287