Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.08. ANKIN
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
18/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - Lê Anh Quân 144 9.8 49 12:41 21/05/2019 8823
2 foto 177623 - nguyễn yên 140 9.6 48 01:59 02/07/2019 4262
3 foto 212208 - Lê Minh Việt 136 9.4 47 05:13 08/06/2019 4714
4 foto 75043 - baliem 132 9.2 46 08:06 03/07/2019 3641
5 foto 157719 - longvunguyen10 132 9.2 46 03:29 13/09/2019 5893
6 foto 226748 - Đoan Hồng 131 9.2 46 08:28 24/06/2019 2486
7 foto 225993 - DarlingInTheFranXX 128 9 45 10:58 06/06/2019 5775
8 foto 220456 - cungdodaihoc 119 8.6 43 03:37 30/04/2019 5208
9 foto 243691 - hoainga22 117 8.6 43 02:18 29/08/2019 3825
10 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 115 8.4 42 12:52 22/02/2019 9063