Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.08. ANKIN
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
18/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - quankg369 144 9.8 49 12:41 21/05/2019 2311
2 foto 220456 - cungdodaihoc 119 8.6 43 03:37 30/04/2019 2509
3 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 115 8.4 42 12:52 22/02/2019 6589
4 foto 125572 - Linh Trang 94 7 35 09:51 15/02/2019 2551
5 foto 207537 - dinhthanhhai 55 4.6 23 04:39 21/02/2019 1710
6 foto 209278 - hocchungnct 14 1.2 6 10:04 08/04/2019 2134
7 foto 207494 - hoangngocquy2k2 6 0.8 4 09:52 12/02/2019 1195