Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.08. ANKIN
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
18/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 125572 - Linh Trang 94 7 35 09:51 15/02/2019 2400
2 foto 207494 - hoangngocquy2k2 6 0.8 4 09:52 12/02/2019 1029