Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.08. ANKIN
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
18/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 307770 - NguyenKhacLann 148 10 50 15:59 08/08/2021
00:08:40
4285
2 foto 278757 - Võ Thành Trung 145 9.8 49 20:57 10/06/2021
00:35:43
11262
3 foto 301484 - HuynBom 144 9.8 49 20:19 06/04/2021
00:13:13
16605
4 foto 177623 - nguyễn yên 140 9.6 48 01:59 02/07/2019
00:12:19
4393
5 foto 212208 - Lê Minh Việt 136 9.4 47 17:13 08/06/2019
00:36:21
8982
6 foto 246208 - tieuvanduong 136 9.4 47 16:59 14/04/2020
00:49:11
2262
7 foto 299788 - nguyenthaonguyen 135 9.4 47 11:48 04/07/2021
00:30:41
4723
8 foto 157719 - longvunguyen10 132 9.2 46 15:29 13/09/2019
00:29:53
16724
9 foto 75043 - baliem 132 9.2 46 20:06 03/07/2019
00:42:20
3641
10 foto 226748 - Đoan Hồng 131 9.2 46 20:28 24/06/2019
00:45:05
2649