Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.09. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
19/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 163035 - Vu Phuong Thao 121 9.6 48 10:43 20/02/2019 1507
2 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 112 9 45 01:57 23/02/2019 6589
3 foto 220456 - cungdodaihoc 110 9 45 03:56 01/05/2019 2509
4 foto 189530 - congpt02 100 8.4 42 09:08 02/04/2019 1161
5 foto 209278 - hocchungnct 96 8.2 41 09:30 09/04/2019 2134
6 foto 213087 - anhvidai8888 5 0.4 2 04:45 12/03/2019 1019