Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.09. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
19/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 226748 - Đoan Hồng 128 10 50 08:43 25/06/2019 2486
2 foto 213222 - Lê Anh Quân 125 9.8 49 01:03 22/05/2019 8351
3 foto 243691 - hoainga22 124 9.8 49 02:31 29/08/2019 3823
4 foto 150957 - Đặng Thị Lan Ngọc 122 9.6 48 10:06 25/07/2019 2638
5 foto 163035 - Vu Phuong Thao 121 9.6 48 10:43 20/02/2019 3202
6 foto 241128 - Dương Tuấn 118 9.4 47 09:14 01/08/2019 4166
7 foto 123113 - Nhâm Nhâm 117 9.4 47 01:43 08/06/2019 5340
8 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 112 9 45 01:57 23/02/2019 8750
9 foto 212208 - Lê Minh Việt 111 9 45 02:57 10/06/2019 3101
10 foto 157719 - longvunguyen10 111 9 45 05:16 13/09/2019 3086