Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.09. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
19/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 226748 - Đoan Hồng 128 10 50 08:43 25/06/2019 2486
2 foto 243691 - hoainga22 124 9.8 49 02:31 29/08/2019 3825
3 foto 150957 - Đặng Thị Lan Ngọc 122 9.6 48 10:06 25/07/2019 2745
4 foto 241128 - Dương Tuấn 118 9.4 47 09:14 01/08/2019 10443
5 foto 123113 - Nhâm Triệu Triệu 117 9.4 47 01:43 08/06/2019 7506
6 foto 197442 - nguyenhoai 113 9.2 46 10:43 15/10/2019 5966
7 foto 212208 - Lê Minh Việt 111 9 45 02:57 10/06/2019 7647
8 foto 157719 - longvunguyen10 111 9 45 05:16 13/09/2019 6749
9 foto 90967 - Nguyen Phuong 110 9 45 09:15 12/07/2019 12807
10 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 110 9 45 02:52 21/09/2019 7373