Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.09. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
19/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 301484 - HuynBom 128 10 50 20:58 06/04/2021
00:10:08
16605
2 foto 226748 - Đoan Hồng 128 10 50 08:43 25/06/2019
00:38:20
2649
3 foto 246208 - tieuvanduong 125 9.8 49 18:17 14/04/2020
00:37:38
2262
4 foto 243691 - hoainga22 124 9.8 49 14:31 29/08/2019
00:03:55
4211
5 foto 301229 - Lethingocy000 124 9.8 49 17:22 14/04/2021
00:10:23
2803
6 foto 278757 - Võ Thành Trung 124 9.8 49 14:56 15/06/2021
00:20:47
11262
7 foto 307770 - NguyenKhacLann 122 9.6 48 16:48 08/08/2021
00:19:25
4285
8 foto 225090 - TranKhaVi 122 9.6 48 21:06 17/06/2020
00:21:09
5498
9 foto 150957 - Đặng Thị Lan Ngọc 122 9.6 48 10:06 25/07/2019
00:25:53
3272
10 foto 308938 - Dương Thị Thu Huệ 121 9.6 48 16:05 15/10/2021
00:46:42
4573