Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.03. SACCAROZƠ
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
24/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 46 10 20 01:00 14/04/2019 9248
2 foto 80195 - namhong1 46 10 20 03:41 21/04/2019 9767
3 foto 152558 - Ngọc Huyền 46 10 20 04:39 13/05/2019 6562
4 foto 206356 - 0854073838 46 10 20 09:54 29/05/2019 1743
5 foto 221287 - VÕ ĐỨC HUY 46 10 20 08:37 04/06/2019 2549
6 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 46 10 20 03:16 09/06/2019 17311
7 foto 71780 - levanhieu233 46 10 20 03:59 19/06/2019 5199
8 foto 72136 - PikaCua 46 10 20 10:42 20/06/2019 3997
9 foto 170520 - sangbinhchau 46 10 20 04:44 22/06/2019 7429
10 foto 214733 - Quỳnh Anh 46 10 20 09:17 28/06/2019 2056