Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.03. SACCAROZƠ
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
24/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 264635 - khanhngoc1236 46 10 20 10:33 08/03/2020
00:01:33
1127
2 foto 243691 - hoainga22 46 10 20 16:32 13/08/2019
00:01:48
4211
3 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 46 10 20 23:21 05/07/2019
00:01:54
15193
4 foto 244093 - chienbinh812 46 10 20 23:19 02/09/2019
00:02:03
1785
5 foto 221287 - đề khó quá thầy ơi 46 10 20 20:37 04/06/2019
00:02:19
2702
6 foto 238901 - Duongthihongvan 46 10 20 14:23 03/08/2019
00:02:24
4915
7 foto 245744 - phuong2002 46 10 20 00:01 18/04/2020
00:02:43
3309
8 foto 263213 - Thonght1967 46 10 20 22:15 17/02/2020
00:02:47
3548
9 foto 111039 - HCMUSchemistry 46 10 20 12:00 09/08/2020
00:03:09
7955
10 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 46 10 20 17:29 24/11/2019
00:03:19
16196