Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.03. SACCAROZƠ
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
24/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 46 10 20 16:01 30/06/2021
00:01:00
11692
2 foto 308638 - BuiDucDungg 46 10 20 22:16 14/10/2021
00:01:29
2183
3 foto 264635 - khanhngoc1236 46 10 20 10:33 08/03/2020
00:01:33
1127
4 foto 301484 - HuynBom 46 10 20 20:24 23/07/2021
00:01:37
16605
5 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 46 10 20 10:48 20/07/2021
00:01:41
7214
6 foto 309506 - NguyenThaoLinhh 46 10 20 22:36 19/12/2021
00:01:43
3872
7 foto 243691 - hoainga22 46 10 20 16:32 13/08/2019
00:01:48
4211
8 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 46 10 20 23:21 05/07/2019
00:01:54
15193
9 foto 306085 - Phạm Lê Ngọc Vy 46 10 20 18:24 04/09/2021
00:01:57
2473
10 foto 292442 - DoTrungKien12 46 10 20 22:22 26/06/2021
00:01:59
3846