Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.03. SACCAROZƠ
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
24/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 46 10 20 01:00 14/04/2019 6554
2 foto 80195 - namhong1 46 10 20 03:41 21/04/2019 8993
3 foto 152558 - Ngọc Huyền 46 10 20 04:39 13/05/2019 4839
4 foto 206356 - 0854073838 46 10 20 09:54 29/05/2019 1446
5 foto 221287 - VÕ ĐỨC HUY 46 10 20 08:37 04/06/2019 2253
6 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 46 10 20 03:16 09/06/2019 14856
7 foto 71780 - levanhieu233 46 10 20 03:59 19/06/2019 2991
8 foto 191856 - Chương Ngô Toàn Phúc 43 9.5 19 08:28 21/05/2019 1526
9 foto 206409 - Quốc Việt Đỗ 43 9.5 19 03:13 31/05/2019 2612
10 foto 151243 - đặng nhàn 43 9.5 19 01:36 01/06/2019 4061