Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.03. SACCAROZƠ
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
24/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 46 10 20 01:00 14/04/2019 5579
2 foto 80195 - namhong1 46 10 20 03:41 21/04/2019 8711
3 foto 152558 - Ngọc Huyền 46 10 20 04:39 13/05/2019 3835
4 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 42 9.5 19 10:56 24/02/2019 6391