Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.10. Lý thuyết trọng tâm về ANCOL
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
20/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 246208 - tieuvanduong 114 9.8 49 20:24 14/04/2020
00:44:11
2262
2 foto 225090 - TranKhaVi 112 9.6 48 21:36 17/06/2020
00:25:28
5498
3 foto 302201 - nguyennhung123123 111 9.6 48 23:06 02/08/2021
00:07:52
1439
4 foto 301484 - HuynBom 111 9.6 48 20:07 09/04/2021
00:23:08
16605
5 foto 226748 - Đoan Hồng 111 9.6 48 11:18 25/06/2019
00:34:51
2649
6 foto 308938 - Dương Thị Thu Huệ 110 9.6 48 21:16 19/10/2021
00:07:14
4573
7 foto 266252 - VuViet09 111 9.4 47 22:19 05/05/2020
00:50:00
10731
8 foto 239408 - Gly Ala Ala 109 9.4 47 17:09 22/07/2019
00:24:09
9587
9 foto 307770 - NguyenKhacLann 108 9.4 47 21:34 08/08/2021
00:12:01
4285
10 foto 278757 - Võ Thành Trung 108 9.4 47 22:48 16/06/2021
00:32:13
11262