Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.10. Lý thuyết trọng tâm về ANCOL
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
20/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207494 - hoangngocquy2k2 101 9 45 08:28 02/04/2019 1195
2 foto 213139 - Anh Đặng Việt 95 8.6 43 09:38 27/03/2019 1182
3 foto 220456 - cungdodaihoc 91 8.4 42 07:42 03/05/2019 2509
4 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 89 8.2 41 03:13 23/02/2019 6589
5 foto 208924 - Lương Đinh 80 7.8 39 07:49 28/02/2019 1290
6 foto 207537 - dinhthanhhai 61 6.2 31 09:31 24/02/2019 1710
7 foto 224479 - lehuykchy 38 5.2 26 09:05 14/05/2019 1239
8 foto 217949 - Minh Tín -15 2.2 11 03:22 05/04/2019 985
9 foto 209278 - hocchungnct 0 0 0 08:14 28/04/2019 2134