Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.10. Lý thuyết trọng tâm về ANCOL
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
20/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - Lê Anh Quân 118 10 50 12:25 23/05/2019 8823
2 foto 226748 - Đoan Hồng 111 9.6 48 11:18 25/06/2019 2486
3 foto 239408 - The Man 109 9.4 47 05:09 22/07/2019 4389
4 foto 90967 - Nguyen Phuong 106 9.2 46 08:31 13/07/2019 12418
5 foto 226635 - Ngô Minh Dương 105 9.2 46 08:39 22/08/2019 3774
6 foto 150957 - Đặng Thị Lan Ngọc 104 9.2 46 04:53 29/07/2019 2745
7 foto 197442 - nguyenhoai 104 9.2 46 09:13 22/10/2019 5392
8 foto 222571 - Vũ Đức Dũng 102 9 45 10:01 17/06/2019 1994
9 foto 207494 - hoangngocquy2k2 101 9 45 08:28 02/04/2019 1690
10 foto 225993 - DarlingInTheFranXX 101 9 45 09:26 11/06/2019 5775