Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.04-05. TINH BỘT - XENLULOZƠ (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
27/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 50 10 20 12:58 03/07/2021
00:01:04
11692
2 foto 243691 - hoainga22 50 10 20 20:55 13/08/2019
00:02:04
4211
3 foto 303574 - Lưu Phương Anh 50 10 20 15:57 18/06/2021
00:02:12
2291
4 foto 305044 - mlinh1405 50 10 20 08:43 24/07/2021
00:02:15
4329
5 foto 292442 - DoTrungKien12 50 10 20 01:06 27/06/2021
00:02:26
3846
6 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 50 10 20 16:56 07/07/2019
00:02:33
15193
7 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 50 10 20 19:24 22/07/2021
00:02:36
7214
8 foto 72609 - tuonguyen 50 10 20 21:18 07/11/2019
00:02:51
2827
9 foto 303403 - Nguyễn Thị Thắm 50 10 20 09:16 08/08/2021
00:02:55
4973
10 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 50 10 20 07:20 25/11/2019
00:03:09
16287