Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.04-05. TINH BỘT - XENLULOZƠ (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
27/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 191856 - Chương Ngô Toàn Phúc 50 10 20 12:48 24/05/2019 1755
2 foto 206356 - 0854073838 50 10 20 10:04 29/05/2019 1743
3 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 50 10 20 05:33 10/06/2019 17859
4 foto 71780 - levanhieu233 50 10 20 08:06 24/06/2019 6369
5 foto 163035 - Vu Phuong Thao 50 10 20 10:56 24/06/2019 3242
6 foto 238463 - Phạm Ngọc Tịnh 50 10 20 11:26 04/07/2019 1767
7 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 50 10 20 04:56 07/07/2019 9166
8 foto 226060 - Nguyen Huy 50 10 20 03:59 08/07/2019 1977
9 foto 227581 - lenukhanhhuyen 50 10 20 07:57 12/07/2019 2766
10 foto 213222 - Lê Anh Quân 50 10 20 03:30 12/07/2019 8823