Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.04-05. TINH BỘT - XENLULOZƠ (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
28/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 301484 - HuynBom 44 10 20 21:48 23/07/2021
00:02:20
16605
2 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 44 10 20 07:42 25/11/2019
00:03:56
16287
3 foto 244093 - chienbinh812 44 10 20 00:46 04/09/2019
00:05:10
1785
4 foto 301697 - Hoangba333 44 10 20 19:34 20/07/2021
00:06:18
3078
5 foto 217949 - Minh Tín 44 10 20 14:32 23/07/2019
00:06:25
2029
6 foto 291486 - kynam12345 44 10 20 15:55 08/10/2021
00:06:45
1190
7 foto 304618 - Bạch Ngọc Lam Dưỡng 44 10 20 06:23 07/10/2021
00:08:26
1949
8 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 44 10 20 00:09 03/09/2019
00:12:43
9555
9 foto 98506 - tuanlunlsor 44 10 20 17:14 20/12/2019
00:12:50
7604
10 foto 213222 - Lê Anh Quân 44 10 20 15:50 12/07/2019
00:17:08
9125