Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.04-05. TINH BỘT - XENLULOZƠ (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
28/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 80195 - namhong1 40 9.5 19 11:12 21/04/2019 8825
2 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 38 9 18 04:50 03/03/2019 6675
3 foto 191856 - Chương Ngô Toàn Phúc 35 8.5 17 12:56 24/05/2019 1250
4 foto 152558 - Ngọc Huyền 34 8.5 17 05:30 18/05/2019 4028