Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.04-05. TINH BỘT - XENLULOZƠ (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
28/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - Lê Anh Quân 44 10 20 03:50 12/07/2019 8823
2 foto 217949 - Minh Tín 44 10 20 02:32 23/07/2019 1401
3 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 44 10 20 12:09 03/09/2019 4687
4 foto 244093 - chienbinh812 44 10 20 12:46 04/09/2019 1221
5 foto 151243 - đặng nhàn 41 9.5 19 08:21 02/06/2019 5601
6 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 41 9.5 19 05:44 10/06/2019 17859
7 foto 72136 - PikaCua 41 9.5 19 04:08 20/06/2019 4219
8 foto 163035 - Vu Phuong Thao 41 9.5 19 11:09 24/06/2019 3242
9 foto 227581 - lenukhanhhuyen 41 9.5 19 08:21 12/07/2019 2766
10 foto 228896 - Phạm Hoàng Nam 41 9.5 19 01:59 09/08/2019 1786