Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.06. Phương pháp giải bài toán Thủy phân - Oxi hóa khử của Cacbohiđrat
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 80195 - namhong1 115 9.75 39 07:29 27/04/2019 8825
2 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 114 9.75 39 09:18 03/03/2019 6675
3 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 109 9.5 38 10:30 14/04/2019 5579