Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.06. Phương pháp giải bài toán Thủy phân - Oxi hóa khử của Cacbohiđrat
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
02/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 309506 - NguyenThaoLinhh 119 10 40 22:47 19/12/2021
00:02:40
3872
2 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 119 10 40 16:28 24/07/2021
00:03:30
7214
3 foto 303403 - Nguyễn Thị Thắm 119 10 40 08:06 24/08/2021
00:03:39
4973
4 foto 303790 - Minh Quang 119 10 40 17:19 03/07/2021
00:04:11
11692
5 foto 221287 - đề khó quá thầy ơi 119 10 40 09:51 10/06/2019
00:05:28
2702
6 foto 307770 - NguyenKhacLann 119 10 40 11:50 02/09/2021
00:08:18
4285
7 foto 227581 - lenukhanhhuyen 119 10 40 09:16 14/07/2019
00:09:18
9990
8 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 119 10 40 07:37 09/07/2019
00:14:33
15193
9 foto 151243 - đặng nhàn 119 10 40 12:54 02/06/2019
00:16:09
7125
10 foto 240038 - leminhkhoi2k4 119 10 40 13:57 07/06/2021
00:22:22
28617