Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.06. Phương pháp giải bài toán Thủy phân - Oxi hóa khử của Cacbohiđrat
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 76567 - HoangMinh 119 10 40 10:05 27/05/2019 5332
2 foto 191856 - Chương Ngô Toàn Phúc 119 10 40 01:46 29/05/2019 1755
3 foto 151243 - đặng nhàn 119 10 40 12:54 02/06/2019 5601
4 foto 221287 - VÕ ĐỨC HUY 119 10 40 09:51 10/06/2019 2549
5 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 119 10 40 06:21 11/06/2019 17859
6 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 119 10 40 07:37 09/07/2019 9166
7 foto 227581 - lenukhanhhuyen 119 10 40 09:16 14/07/2019 2766
8 foto 213222 - Lê Anh Quân 119 10 40 09:09 16/07/2019 8823
9 foto 245456 - Trần Văn Thinh 119 10 40 09:57 21/11/2019 2456
10 foto 80195 - namhong1 115 9.75 39 07:29 27/04/2019 9767