Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.07. Phương pháp giải bài toán Tổng hợp - Điều chế từ Cacbohiđrat (Đề 01)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
04/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 91 10 25 16:56 07/07/2021
00:01:31
11692
2 foto 309506 - NguyenThaoLinhh 91 10 25 22:49 19/12/2021
00:01:35
3872
3 foto 304904 - huyền phan 91 10 25 18:18 13/09/2021
00:01:47
2963
4 foto 245744 - phuong2002 91 10 25 00:19 19/04/2020
00:02:08
3309
5 foto 303403 - Nguyễn Thị Thắm 91 10 25 15:12 25/08/2021
00:02:09
4973
6 foto 304366 - Nguyễn Nguyên 91 10 25 13:07 27/07/2021
00:02:16
7214
7 foto 304533 - VanhVanh2k4 91 10 25 16:31 28/08/2021
00:02:28
7369
8 foto 299788 - nguyenthaonguyen 91 10 25 20:02 12/10/2021
00:02:30
4723
9 foto 292442 - DoTrungKien12 91 10 25 23:48 02/07/2021
00:02:45
3846
10 foto 241128 - Dương Tuấn 91 10 25 23:15 19/08/2019
00:03:25
16204