Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.07. Phương pháp giải bài toán Tổng hợp - Điều chế từ Cacbohiđrat (Đề 01)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 151243 - đặng nhàn 91 10 25 08:38 03/06/2019 5601
2 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 91 10 25 03:13 13/06/2019 17859
3 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 91 10 25 10:23 13/07/2019 9166
4 foto 213222 - Lê Anh Quân 91 10 25 10:09 17/07/2019 8823
5 foto 90967 - Nguyen Phuong 91 10 25 08:44 27/07/2019 12418
6 foto 190253 - phê 91 10 25 09:57 17/08/2019 2703
7 foto 241128 - Dương Tuấn 91 10 25 11:15 19/08/2019 9028
8 foto 235905 - Bùi đức anh 91 10 25 07:46 24/08/2019 3268
9 foto 227787 - Hoài Nam 91 10 25 06:11 26/08/2019 4377
10 foto 239408 - The Man 91 10 25 11:13 28/08/2019 4389