Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.07. Phương pháp giải bài toán Tổng hợp - Điều chế từ Cacbohiđrat (Đề 02)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 151243 - đặng nhàn 98 10 25 12:07 03/06/2019 5601
2 foto 206409 - Quốc Việt Đỗ 98 10 25 02:13 11/06/2019 4387
3 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 98 10 25 03:59 13/06/2019 17859
4 foto 213222 - Lê Anh Quân 98 10 25 12:11 17/07/2019 8823
5 foto 90967 - Nguyen Phuong 98 10 25 09:07 27/07/2019 12418
6 foto 212620 - NguyenChiBao 98 10 25 03:19 28/07/2019 4877
7 foto 243691 - hoainga22 98 10 25 07:48 14/08/2019 3825
8 foto 212208 - Lê Minh Việt 98 10 25 08:26 18/09/2019 4714
9 foto 239344 - thtruelove 98 10 25 02:10 29/09/2019 3971
10 foto 227564 - Quỳnh Tú 98 10 25 04:51 17/10/2019 3748