Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.07. Phương pháp giải bài toán Tổng hợp - Điều chế từ Cacbohiđrat (Đề 02)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
05/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 98 10 25 18:04 07/07/2021
00:01:05
11692
2 foto 304904 - huyền phan 98 10 25 18:16 13/09/2021
00:01:24
2963
3 foto 308658 - DinhVuHaa 98 10 25 20:27 23/11/2021
00:01:24
3411
4 foto 309506 - NguyenThaoLinhh 98 10 25 22:51 19/12/2021
00:01:27
3872
5 foto 303403 - Nguyễn Thị Thắm 98 10 25 21:22 25/08/2021
00:01:38
4973
6 foto 243691 - hoainga22 98 10 25 19:48 14/08/2019
00:01:50
4211
7 foto 239717 - kimvuowg 98 10 25 16:29 24/10/2019
00:01:57
3797
8 foto 286329 - chuonghoangnhu 98 10 25 10:32 04/09/2021
00:01:57
6136
9 foto 243900 - Imyen0501 98 10 25 19:22 22/10/2019
00:02:00
15996
10 foto 292442 - DoTrungKien12 98 10 25 00:58 03/07/2021
00:02:05
3846